Homepage > VVAO-lid Roeli Pot is aanwezig bij de SER-bijeenkomst Brede welvaart, een genderinclusief'

VVAO-lid Roeli Pot is aanwezig bij de SER-bijeenkomst Brede welvaart, een genderinclusief'

 

Roeli Pot is Hoofbestuurslid met portefeuille Maatschappelijke betrokkenheid en lid van afdeling Zwolle

 

Op 5 maart vond de SER-bijeenkomst ‘Brede welvaart, een genderinclusief perspectief’ plaats in het Omniversum in Den Haag. Een bijeenkomst die in het teken stond van de rol en positie van mannen én vrouwen in het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan en het bevorderen van een brede welvaart voor iedereen. Namens de VVAO was Roeli Pot aanwezig bij dit evenement, hieronder een korte terugblik.

De bijeenkomst werd vooral bijgewoond door vrouwen, wat erg jammer was, want één ding werd duidelijk tijdens deze bijeenkomst. Als we oplossingen willen vinden voor de grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan, zullen vrouwen én mannen intensief met elkaar moeten samenwerken. We hebben alle perspectieven nodig om de grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen gaan. 

Drie brede welvaartsthema’s stonden centraal tijdens de bijeenkomst: ‘Gendergelijkheid in economische besluitvorming’, ‘Genderdiversiteit en kansengelijkheid in de keten’ en ‘Klimaat, duurzaamheid en genderongelijkheid centraal’.

Gendergelijkheid in economische besluitvorming

Steeds meer vrouwen nemen een toppositie in, maar van gelijkheid is nog lang geen sprake, zo maakten Mirella Visser, directeur Centre for Inclusive Leadership en Linda Senden, hoogleraar Internationaal en Europees recht en expert op het gebied van Europese seksegelijkheid recht van de Universiteit Utrecht ons duidelijk. Wetgeving, zoals de quotumregeling waarbij 30% van de posities in de Raad van Commissarissen moet bestaan uit vrouwen zorgen voor een stevige boost, maar het aantal vrouwen in Raden van Bestuur of op CEO-positie is nog steeds schaars (zie afbeelding hieronder). Duidelijk werd dat Nederland op veel terreinen slecht scoort, een beeld dat we herkennen uit ons eigen dashboard dat we op het Women Economic Forum laten zien (in november). Maar het blijft schokkend om te zien hoe weinig vrouwen er nog zitten in een board of CEO-positie.

De spreeksters pleitten dan ook voor een brede aanpak, eentje van een ‘fix the women' naar een 'fix the system’ door onder andere meer transparantie in aannamebeleid en bij promoties, diversiteit binnen promotie/benoemingscommissies, zorg-arbeidsregelingen die genderinclusief zijn en biases voorkomen.

Genderdiversiteit en kansengelijkheid in de keten

Astrid Aafjes, de oprichtster van SheSupplies, liet ons zien dat als we meer inzetten op gendergelijkheid in de toeleveringsketen van producten en diensten, dit een enorme impact zal hebben op economische kansen van vrouwen en hiermee op de mondiale brede welvaart. Bedrijven die in handen zijn van vrouwen krijgen bijvoorbeeld maar 1% van alle bedrijfs- en overheidsopdrachten. In de keten is dus enorme winst te behalen. Door je inkoop van producten en diensten in te zetten als strategisch instrument kun je als bedrijf of organisatie gendergelijkheid in de keten bevorderen.

Klimaat, duurzaamheid en genderongelijkheid centraal

Vrouwen dreigen met name op het gebied van klimaatverandering echt de dupe te worden! Niet alleen zullen er veel meer vrouwen dan mannen overlijden als gevolg van de klimaatverandering of klimaatvluchteling worden, ook zijn vrouwen veel te weinig betrokken bij beslissingen die genomen moeten worden om (verdere) klimaatverandering tegen te gaan. Ralien Bekkers, co-voorzitter Coalition of Finance Ministers for Climate Action van het ministerie van Financiën en auteur van het boek ‘Zo kan het niet langer. Tijd voor vrouwen om de klimaatcrisis op te lossen’ benadrukte in haar bijdrage dan ook het belang van een genderinclusieve aanpak van klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken.

De rol van vrouwen op het gebied van klimaatverandering moet dus veel groter worden. Een stevige opdracht voor ons allemaal.

Als jeeen  indruk wilt krijgen van de SER -bijeenkomst, kijk dan naar deze korte samenvatting op YouTube

Dit artikel is ook als PDF te downloaden.

Contact
VVAO Kantoor 
Pieter de Hoochlaan 11
2343 CP Oegstgeest
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED