Homepage > Interactieve lezing van Professor Linda Senden over nieuwe Europese genderstudie RE-WIRING

Interactieve lezing van Professor Linda Senden over nieuwe Europese genderstudie RE-WIRING

 

Antropia, Driebergen/Zeist, 15.00 – 16.30 uur
De masterclass is door onvoorziene omstandigheden vervangen door deze interactieve lezing.

Deadline aanmelding 10 juni 2023
Aanmelding niet meer mogelijk.

Na het ALV programma op 17 juni spreekt Professor Linda Senden met ons over het onderzoeksproject RE-WIRING, dat recent is gestart. Het thema van dit onderzoek is de positie van vrouwen verbeteren: inclusie, vertegenwoordiging en empowerment. De VVAO was als stakeholder aanwezig bij de kick-off van het project.

Het onderzoeksvoorstel Realising Girls' and Women's Inclusion, Representation and Empowerment (RE-WIRING) wordt gefinancierd door de Europese Unie. Het doel van het project is de structurele grondoorzaken van "gendergebonden" (genderblinde of genderneutrale) machtshiërarchieën in Europa in kaart brengen. Via transformatief onderzoek wil men instellingen "herbedraden" om bestaande genderongelijkheden in de toekomst te voorkomen en om te buigen. Het project is een samenwerking tussen verschillende Europese universiteiten en één uit Zuid-Afrika, en wordt gecoördineerd door professor Linda Senden van de Universiteit Utrecht.
Linda Senden heeft veel gepubliceerd op het terrein van gendergelijkheid, onder meer over gelijke beloning m/v, vertegenwoordiging van vrouwen in bestuursraden, sociale zekerheid, gelijke toegang tot goederen en diensten, positieve actie en algoritme discriminatie. In media optredens heeft ze onder meer de oprichting van een Emancipatie Autoriteit bepleit met het oog op effectiever toezicht en handhaving van gelijke behandelingsregels. Zie Volkskrant

Het RE-WIRING onderzoek zal op innovatieve wijze in kaart brengen hoe onderlinge machtsverhoudingen en specifieke barrières leiden tot gender(on)gelijkheid en uitsluiting in de politieke, sociale, economische en culturele omgeving, en hoe deze effectief kunnen worden veranderd. De basis voor deze aanpak is gelegd binnen het interdisciplinaire onderzoeksnetwerk Gender, Diversity & Global Justice van de Universiteit Utrecht. Uitgangspunt is dat effectieve transformatie en empowerment van vrouwen alleen mogelijk is als er tegelijkertijd actie wordt ondernomen op institutioneel, ervarings- en symbolisch niveau.

 Er zal uitgebreid onderzoek worden gedaan in zes landen, waaronder België, Nederland, Spanje, Zuid-Afrika, Polen en het Verenigd Koninkrijk, in samenwerking met diverse belanghebbenden. Het projectteam zal een enquête en interventies uitvoeren, naast het verzamelen van kwalitatieve gegevens, een analyse van het mediadiscours en een analyse van het juridisch beleid. Relevante sectoren waarop het onderzoek zich zal richten zijn Onderwijs, Media & Kunst, Gezondheid, Financiën en Duurzaamheid & Innovatie. Het project moet resulteren in tastbare beleidsaanbevelingen voor gerichte en pragmatische programma's die bijdragen aan het VN-doel van duurzame ontwikkeling voor de empowerment van vrouwen en meisjes (SDG 5).

Linda Senden is sinds 2011 hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Utrecht. In haar onderzoek richt zij zich onder meer op hoe het Europees gelijkheidsbeginsel m/v zich door de tijd heen heeft ontwikkeld en op de problemen ten aanzien van de implementatie, naleving en handhaving daarvan in de EU-lidstaten. Zij is ook de coördinator van de gender stream van het Europese gelijke behandelingsnetwerk dat de Europese Commissie informeert en adviseert op dit terrein en mede-trekker van het interdisciplinaire UU-IOS Platform on Gender, Diversity and Global Justice. Binnen dat kader is onder haar leiding het ‘RE-WIRING’ Horizon Europe onderzoeksproject ontwikkeld, dat op 1 maart jl. van start is gegaan. Het doel van het project is de structurele grondoorzaken van "gendergebonden" (genderblinde of genderneutrale) machtshiërarchieën in Europese landen en elders goed in kaart te brengen en – via transformatief onderzoek – instellingen te herbedraden om bestaande genderongelijkheden te voorkomen en om te buigen.

Lees hier meer informatie over dit project

 

Contact
VVAO Kantoor 
Pieter de Hoochlaan 11
2343 CP Oegstgeest
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED