Homepage > From Fine to Fabulous – interactieve lezing van professor Rodria Laline

From Fine to Fabulous – interactieve lezing van professor Rodria Laline

Deze Masterclass wordt gegeven op 12 november te Antropia, Cultuur- en Congrescentrum en kan worden bezocht door:

VVAO bestuursleden > online aanmelding via het ELV formulier en daar aangeven of aansluitend de masterclass wordt gevolgd
VVAO leden > online aanmelding via het Masterclassformulier
Introducees (niet-VVAO leden) > online aanmelding via het Masterclassformulier 

Let op: maximaal 90 deelnemers, bestuurders die deelnemen aan ELV hebben gegarandeerd plaats, verder op volgorde aanmelding.

 

Velen van ons zijn sceptisch over het idee dat de cultuur van een organisatie daadwerkelijk enig effect heeft op het gedrag van individuen of organisaties. Een reden voor deze argwaan is dat als we het woord “cultuur” gebruiken om te verklaren waarom een bedrijf zich op een
bepaalde manier gedraagt, we dat woord als een soort allesomvattende omschrijving gebruiken voor “hoe dingen worden gedaan” in onze organsatie. Een bepaalde organisatiecultuur kan door het management van de organisatie zijn vormgegeven om lijn te brengen in de strategische doelen en besluitvorming, maar zij kan ook in de loop der tijd vanzelf opkomen, zonder directe invloed van het management of van leiders uit de gelederen van de organisatie of interne belangengroeperingen. Een organisatiecultuur zit hem in de fundamentele waarden en opvattingen die de leden van de organisatie zich hebben eigen gemaakt.

Als we beter willen begrijpen waarom de organisatiecultuur mogelijk een belangrijke rol speelt in het gedrag van een organisatie en de besluitvorming in een organisatie, dan moeten we kijken naar de volgende vragen waar organisaties mee te maken hebben:

Hoe kun je controle houden op een gemeenschappelijke koers en tegelijkertijd de bevoegdheden om beslissingen te nemen delegeren naar lokaal afdelingsniveau als de omstandigheden en uitkomst onzeker zijn? Hoe kan het landelijk hoofdbestuur tezamen met de 32 lokale afdelingsbesturen de VVAO als geheel in één richting sturen als de verschillende afdelingen mogelijk een verschillende visie hebben op de missie en invulling daarvan door de organisatie?

Hoe zorg je voor een consistente houding en visie op de missie van de organisatie in de loop van de tijd, vooral als het aantal leden terugloopt? Kunnen we nog steeds doen waar we voor staan terwijl de vrouwen die dat vanaf dag één deden niet dezelfde zijn als degenen die het 100 jaar later voor elkaar moeten krijgen?


Met deze presentatie neem ik je mee op een reis over cultuur- en organisatiestijlen, besluitvorming en de veranderende rol van leiders in onzekere tijden. Deze leiders betreffen de empowerde vrouwen en (bestuurs)leden van de VVAO. Gegeven de moeilijke situatie
waarin verenigingen zich nu bevinden als het gaat om ledenwerving en ledenbehoud in een tijd waarin nieuwe generaties meer gericht zijn op losse verbanden en eenmalige projecten,moet een vereniging groeien door een effectieve organisatiecultuur en besluitvorming te
creëren en door te experimenteren met inspirerende nieuwe ideeën die waarde toevoegen.

Het gaat dan om strategieën die een organisatie helpen te groeien door een effectieve cultuur en besluitvorming en inspirerende nieuwe ideeën die waarde toevoegen.

In de huidige uitdagende werkomgeving, die constant in beweging is en snel verandert en gekenmerkt wordt door nieuwe kansen en bedreigingen, is het ontwikkelen van nieuwe relevante inzichten een belangrijke aanzet tot blijvend succes en dit biedt de aanleiding voor
deze presentatie. De belangrijkste “take-aways” zijn dan ook het inzicht in hoe je een leiderschapsteam ontwikkelt, het toepassen van verschillende leiderschapsstijlen die een bestuur als team effectief maken en het formuleren van zinvolle strategieën die leiders kunnen ontwikkelen om programma’s en activiteiten te ontwikkelen voor leden die gelijkwaardigheid,
diversiteit en inclusie in de maatschappij vergroten.
 

Het is een uitdagende taak voor het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen om de vereniging te laten groeien en bloeien door het activeren van de leden om zich in te zetten voor het ontwikkelen van programma’s en activiteiten, het verkrijgen van fondsen en het vinden van
samenwerkingspartners op het gebied van belangenbehartiging en empowerment van vrouwen.

Met dit lange termijnsucces in gedachten, zou het adembenemend zijn als we de juiste keuzes maken om een zacht briesje door het huidige landschap te laten waaien en zo vloeiend en stapsgewijs de cultuur van de organisatie aanpassen aan de eisen van de huidige
werkelijkheid.


Bij deze voordracht wordt je opinie gepeild door gebruik van Mentimeter.
Wat is Mentimeter? Het publiek gaat op een eigen device (smartphone, iPad of laptop) naar menti.com en vult een specifieke code in.
Deelnemers hoeven zelf geen account aan te maken of in te loggen. De spreker legt het publiek vragen en/of stellingen voor, waar ze
anoniem op kunnen reageren door een antwoord aan te klikken op het scherm van hun telefoon.

 

Biografie van Rodria Laline
Rodria Laline is directeur van corporate governance programma’s bij Nijenrode Universiteit, professor van programma’s voor executive boards op Harvard en professor van corporate governance en strategic management bij IMDBOND. Ze was CEO van Global innovation en
R&D samenwerkingsverbanden bij IBM, Hewlett Packard, ING, KPN, Bull, Elsevier, Siemens en Philips. Ze was lid van het general management van Oracle, GIIC ecommerce thought leader bij de Global Information Infrastructure Commission en board member van de Open Software foundation. Ze zat in het topmanagement van diverse internationale bedrijven in Japan, APAC, EMEA en Noord-Amerika en was voorzitter van 1-tier en 2-tier boards en vestigde haar eigen bedrijf in de VS en China. Momenteel heeft ze enkele non-executive board
director rollen. Rodria Laline is een alumna van IMD Zwitserland, mede-oprichter van het MYBP programma in Harvard en ze heeft een doctorale graad in chemische fysica.

 


 

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED