Homepage > Dagelijks bestuur VVAO treedt af

Dagelijks bestuur VVAO treedt af

PERSBERICHT
 

Maarn, 21 mei 2022 – Het dagelijks bestuur van de VVAO, de vereniging van vrouwen met een hogere opleiding, treedt op de Algemene Ledenvergadering van 18 juni aanstaande officieel af. Met het vertrek van de huidige voorzitter Astrid van Heumen, die per 21 mei 2022 tijdens de ALV van De Nederlandse Vrouwenraad officieel is benoemd als voorzitter van De Nederlandse Vrouwenraad, leggen ook de secretaris Henriëtte van Norel en de penningmeester Marjanne Bouwsma per direct hun taken neer. Ook voor de portefeuille Jongeren wordt een opvolger gezocht, omdat de huidige portefeuillehouder Klaartje Groot haar zittingstermijn heeft voltooid. Astrid van Heumen is met de benoeming als voorzitter van De Nederlandse Vrouwen Raad verantwoordelijk voor miljoenen vrouwen in Nederland, werkende en niet-werkende vrouwen, oud en jong en met diverse culturele achtergronden. De Nederlandse Vrouwen Raad is een koepelorganisatie, waaronder circa 60 vrouwenverenigingen in Nederland vallen. Als zittend VVAO-hoofdbestuur wensen wij Astrid van Heumen veel succes in haar nieuwe rol. Van Heumen: “Ik ben zeer verheugd dat ik ben uitgekozen om deze rol te mogen vervullen de komende jaren. Als opvolger van Nenita la Rose, wacht mij een zware, maar zeer uitdagende taak die de komende jaren mijn onverdeelde aandacht nodig heeft. Gaarne ben ik bereid om mij met hart en ziel voor het lot van de Nederlandse vrouw in te zetten. Vanzelfsprekend met een heel nieuw team. Met genoegen kijk ik terug op de resultaten die wij als dagelijks bestuur bij de VVAO in ruim 2 jaar hebben behaald. Van een organisatie die in zwaar weer verkeerde toen wij aantraden, zijn we er gezamenlijk als team in geslaagd om in een periode van 2 jaar de VVAO weer toekomstbestendig te maken en financieel gezond. Tijd voor een nieuw team om het stokje over te nemen en om ervoor te zorgen dat deze prachtige vrouwenvereniging, met een rijke historie van 104 jaar, op koers blijft.” Voor de vacatures die vacant komen in het VVAO hoofdbestuur wordt momenteel naarstig gezocht naar vers bloed.

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED