ALV fysiek in Karel V

Op zaterdag 18 juni a.s. start om 11.00 uur in Karel V in Utrecht de ALV. Binnenlopen kan vanaf 10.00 uur. Karel V is te voet makkelijk bereikbaar van het Centraal Station Utrecht. Op een centraal gelegen plek, midden in Nederland, treffen de vertegenwoordigers van de afdelingen elkaar dit jaar weer op zaterdag 18 juni aanstaande fysiek voor de Algemene Leden Vergadering. Een groot deel van het zittende hoofdbestuur neemt afscheid en het nieuwe bestuur wordt welkom geheten. Tijd voor nieuwe, frisse plannen dus.

Door Henriëtte van Norel (secretaris hoofdbestuur)
VVAO, Afdeling Amersfoort

Het hoofdbestuur is op 18 juni 2022 aanwezig in Karel V in Utrecht voor de ALV, evenals de stemcommissie en de notuliste. Welkom bij de ALV zijn per afdeling minimaal 2 leden, te weten de persoon die stembevoegd is en de ledenraadsvertegenwoordiger namens de leden. Uitgenodigd zijn verder alle JAC- en FAC-leden en de leden van verdienste. Er is deze editie geen mogelijkheid om via ZOOM deel te nemen. Hiervoor zijn geen voorzieningen getroffen, want het streven is om iedereen weer fysiek te kunnen begroeten.

 

---------------------------------------

Leden voor de stem-commissie gezocht

Voor de stem-commissie worden 2 leden gezocht. Heeft u interesse? Stuur een mail naar secretaris@vvao.nl.

---------------------------------------

Stemmen

Het stemmen verloopt via de leden van de stemcommissie die in de zaal aanwezig zijn. De twee mensen per afdeling die stembevoegd zijn, brengen gezamenlijk hun stem uit namens de afdeling. De stemming verloopt deze editie via een zogeheten ‘Roll and Call’. De leden van de stemcommissie noemen vervolgens alle afdelingen in volgorde van de stemmenteller op om hun stem uit te brengen (voor, tegen of blanco). De stemmen worden door de stemcommissie ingevoerd in de spreadsheet en vermenigvuldigd met de wegingsfactoren per afdeling (te zien op het bijgevoegde overzicht). Daarna maakt de landelijke bestuursvoorzitter de uitslag bekend. Na het afscheid van de zittende bestuursleden en het welkom van de nieuwe bestuursleden is er nog gelegenheid voor een rondvraag, alvorens eenieder wordt uitnenodigd voor een gezamenlijke lunch.

Aanmelden

Aanmelden voor de ALV is verplicht en kan via het aanmeldformulier dat te vinden is op het besloten gedeelte van de VVAO website, in de container bestuursstukken - ALV Landelijk = 18 juni 2022.

Tenslotte

Indien er mensen zijn die na het lezen van het bovenstaande toch nog vragen hebben over het verloop van de ALV. Het staat u altijd vrij om een mail te sturen naar kantoor@vvao.nl. Een fijne ALV gewenst.

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2023 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED