Homepage > Tijd van komen en tijd van gaan

Tijd van komen en tijd van gaan

Door Astrid van Heumen (voorzitter Hoofdbestuur)
VVAO, afdeling Amsterdam

 

Het besef van tijd maakt ons menselijk. Tijd is ons gegeven, een leven kan je leven en geschiedenis wordt geschreven. Ook kunnen we deja vu’s beleven en zijn gebeurtenissen uit het verleden een blauwdruk voor een volgende eeuw. Wat leven we in een verontrustende en zorgwekkende tijd. Tijd is eindeloos wanneer je jong bent en het wordt vluchtig met de jaren. Tijd is kostbaar en dient welbesteed te worden. Verlummelen van tijd is zonde, maar soms, o zo heerlijk en ontspannend. Tijd is geduldig, tijd kan je met elkaar doorbrengen en we kunnen elkaar de tijd geven. We hebben de tijd om vernieuwend en innovatief te zijn om de tijd beter te benutten.


Door Astrid van Heumen (voorzitter Hoofdbestuur)
VVAO, afdeling Amsterdam

We hebben de tijd om te wennen aan het nieuwe en te verlangen naar het oude of het andere. We nemen de tijd om te mijmeren in de voorjaarszon over een vervlogen verleden of over de goede oude tijd. We weten ook dat tijd onze beste vriend is, het gaat voorbij en niets is belangrijker dan op tijd zijn, als je erbij wilt zijn. Ook is tijd geld en is tijd voor geen goud te missen.

 

Vriendschap

Tijd loopt ook synchroon of simultaan. Tijd tikt en gaat voorbij en komt nimmer terug. Er is tijd voor plannen, tijd voor actie, tijd voor succes en applaus, er is tijd om eens rustig te beschouwen en na te denken. Voor sommige komt verstand met de jaren, andere onder ons hebben al jong de wijsheid in pacht. Voor alles is er een tijd. Tijd voor een welkom en tijd voor afscheid. Tijd geeft macht en machteloosheid, het is een middel en ook kan tijd bevrijdend zijn. Goede tijden en slechte tijden is een gegeven, zoals ook immer weer de zon gaat schijnen na die regenbui. Soms ontmoet je mensen en binnen een seconde is het goed, klikt het en kan je met elkaar de wereld veroveren of wil je ze de wereld geven. Met anderen kost het veel tijd en is het blijvend hard werken om een beetje respect te verdienen. Vriendschap is soms slechts ijdele hoop, andere keren is het ‘in no time, all happiness’.

 

De tijd van hun leven

Gelukkig bestaat een vereniging als de VVAO uit vele verschillende karakters en is het een bont gezelschap van dames, ladies en vrouwen. Maar hier geldt ook weer, geef het de tijd. De VVAO heeft haar bestaansrecht al sinds 1918 bewezen en anno 2022 heeft de VVAO meer dan ooit reden van bestaan. Zo lang de vrouwenzaak nog niet is geslecht en de discussie nog immer gaat over gendergelijkheid is de rol van de VVAO nog lang niet uitgespeeld. Geef het ruimte en tijd … en geef de generaties hoogopgeleide vrouwen na ons een toekomst, de tijd van hun leven.

 

Kansen gegrepen

Hebben we onze tijd goed benut als hoofdbestuur onder mijn leiding? Die vraag stellen we ons geregeld. Hebben we de tijd, toen ons land werd gedomineerd gedurende Covid-19, zo goed mogelijk benut. Is het ons gelukt de VVAO een slinger de toekomst in te geven? We hebben de gegeven kansen gegrepen om, net als velen, gedurende de maanden van lockdown en gedwongen huiselijkheid het ‘huis’ keurig op te ruimen. Daarnaast hebben we de fundamenten van de VVAO, gedegen gerenoveerd en hebben we de modernisatie ingezet, zonder de klassieke ornamenten te beschadigen.

 

Communicatie

Op het gebied van communicatie hebben we als Hoofdbestuur de The VVAO Post geïntroduceerd. Deze landelijke nieuwsbrief, waar de redactie wordt gevoerd door onze secretaris Henriette van Norel en mijzelf, is voor leden en onze stakeholders. Leden van de VVAO delen hun kennis en ervaringen via inhoudelijk sterke artikelen, die aansluiten bij de actualiteit. De afdelingen hebben een eigen variant op The VVAO Post op afdelingsniveau.

De naam The VVAO Post is afgeleid van ‘The Washington Post’ waar Katherine Graham als sterke vrouw de redactie voerde en die in de jaren ’70 van de vorige eeuw met ‘The Watergate Scandal’ president Nixon deed aftreden. Bovendien is het woord Post ook in het Nederlands te interpreteren als post cq. nieuwsbrief. De VVAO website is geheel vernieuwd en regelmatig worden er aanpassingen doorgevoerd. Aanpassingen die soms zichtbaar zijn voor de leden en soms niet. Recent hebben we The VVAO Inner Circle toegevoegd dit is een interne nieuwsbrief met mededelingen voor onze afdelingsbesturen in het land.

Met de komst van Pauline Hendriks die de portefeuille Communicatie heeft overgenomen van Henriette van Norel, die deze voerde naast haar rol als secretaris, is de VVAO nu nog beter zichtbaar op sociale media. Ook spreken de leden van het VVAO hoofdbestuur regelmatig op verschillende events over de vrouwenzaak, waarbij het belang van een goede opleiding en economische zelfstandigheid de terugkomende en centrale thema’s blijven.

 

Financiën

Op het gebied van onze financiën hebben we de moderne tijd omarmt en heeft onze penningmeester Marjanne Bouwsma, gebruikmakend van de huidige mogelijkheden, de financiële administratie gemoderniseerd, inzichtelijk gemaakt en vereenvoudigd. De financiële hygiëne is op orde en de VVAO is een financieel gedegen en onafhankelijke verenging. De zorg zit hem in de verjonging. Daarom is VVAO Club’ 33 door ons als hoofdbestuur opgezet. Naast de 32 VVAO-afdelingen in het land heeft het Hoofdbestuur met Club ’33 het voornemen om een landelijke afdeling op te zetten, waar actieve, werkende leden elkaar kunnen ontmoeten en versterken. Hier gelden nog meer dan elders de ware en wijze woorden van onze eigen Johanna Westerdijk: “Werken en Feesten vormt Schoone Geesten!” Klaartje Groot heeft de laatste jaren de portefeuille Jongeren vormgegeven en het is nu zaak deze verder uit te rollen. Zoals eerder gemeld in The VVAO Post komt haar rol vacant. Met een gemiddelde leeftijd van 73 jaar, is de door ons als hoofdbestuur in het leven geroepen portefeuille VVAO Senioren een welkome verrijking. Deze portefeuille staat onder de bezielende leiding van Leny Gubbi. Ze werkt aan een programma dat gericht is op de levensfase van deze groep vrouwen.

 

Een leven lang lid

Welke vereniging bergt in zich dat je inderdaad een leven lang lid kan zijn, zoals bij de VVAO. Na je afstuderen kan je lid worden en tot ruim na je pensioen blijf je gezellig lid. De kracht van de VVAO is de diversiteit in de verschillende levensfases, disciplines en vakgebieden van de leden. Verticale kennisoverdracht van jong naar oud en van oud naar jong maakt de VVAO een unieke vereniging die voor de komende generaties hoogopgeleide vrouwen gewaarborgd dient te worden. De portefeuille VVAO Internationaal zal met de komst van Leonie van der Tol een volgende fase inluiden. De stichting MATellegen zal hier goed onder gedijen al hopen we dat onze leden vrijgevig willen zijn. De stichting toont keer op keer aan dat met een bescheiden bedrag als support, vrouwenlevens als gevolg van het genieten van een opleiding, direct positief en blijvend veranderen. Een goede opleiding heeft direct effect op kansen en de economische zelfstandigheid van vrouwen.

 

Organisatiestructuur

Ook hebben wij als hoofdbestuur de handschoen opgepakt om de huidige bestuurs- en organisatiestructuur aan te pakken. Het is van het allergrootste belang voor de vereniging deze werkbaar te maken. Daarom hebben we samen met de JAC een eerste aanzet gedaan. Om dit allemaal in goede banen te leiden en er een succes van te maken is het belangrijk te realiseren dat we de cultuur van de vereniging, inclusief de etiquette, ook dienen aan te pakken. Verder hebben we de contacten met onze zusterverenigingen buiten de VVAO verstevigd en samenwerking gezocht met de opzet van events. Het door het HB voorgenomen ‘VVAO Women’s Economic Forum’ staat weer in de steigers en we verwachten dit eind 2022 groots neer te zetten.

 

Het doek valt

Waarom dit relaas: omdat ik het toch even gezegd wil hebben. Het Hoofdbestuur 2020-2022 heeft hard gewerkt en de uitdagingen onverzettelijk, agile met positief gemoed en met een extra dosis courage tegemoet getreden. En dat mag ook een keer gezegd worden. Mijne Dames VVAO, aan al het goede komt een eind. Mijn termijn zit erop. Regels zijn regels en zoals ik heb begrepen wegen mijn twee termijnen in het hoofdbestuur met de portefeuille Internationaal, even zwaar als de twee jaar in mijn rol van Landelijk Voorzitter. Zo geteld zit mijn derde termijn er binnenkort op. De vacature voor Voorzitter van het Landelijk Hoofbestuur van de VVAO is daarom vacant met ingang van de komende ALV. Alleen in geval van uitzonderlijke omstandigheden, zoals een bestuurstermijn gedomineerd door Covid-19, een lockdown of RIVM-Maatregelen, is het misschien nog mogelijk een uitzondering hierop te maken. De laatste maanden van mijn termijn als voorzitter zijn de teugels weer gevierd en de Corona-maatregelen afgeschaft…. maar leiderschap en continuïteit is van belang. Wat is wijsheid hier?

 

Oorlog

We leven nu in een tijd waar vrees en angst domineren. Staat de wereld (lees: Europa en Nederland) voor een ongekende periode. De wereld raakt op drift. De ondenkbare situatie in de Oekraïne is harde werkelijkheid. Miljoenen vrouwen en kinderen zijn op de vlucht. Hun mannen, vaders en zonen vechten voor iedere centimeter van de democratie. Ook die van ons. Wat te doen tegen de wreedheden, waanzin en dominantie van Poetin. Rusland heeft de wereld en ons in de greep. Gas-, olie- en voedseltekorten, prijsverhogingen en angst voor vrijheid en democratie zijn ineens realistisch. Het niets ontziende geweld van de Russische soldaten en kernwapens dreigen een land en de wereld te veranderen in de verschroeide aarde. We zullen waakzaam, wijs en alert moeten blijven. Wat gaan wij doen voor onze zusters op de vlucht voor geweld? Gaan wij als VVAO onze kracht, kennis en ervaringen bundelen en komen we met een veilige uitkomst, enige geborgenheid?

 

Koester VRIJHEID

Nog nooit is het zo duidelijk geweest voor de jongere generaties onder ons dat we onze vrijheid en verworvenheden moeten koesteren en blijven bevechten. Er is immers ooit veel bloed gelaten voor onze werkelijkheid. Laten we er daarom met elkaar alles aan doen om de tijd die ons samen rest positief te benutten, laten we genieten zolang het kan. Mijne Dames VVAO, leef het leven.

 

Lustrum

In 2023 bestaan we 105 jaar. Wie durft de verantwoordelijkheid te nemen en tijd vrij te maken om de VVAO door deze roerige en verontrustende tijden heen te loodsen. Wij als huidig Hoofdbestuur hebben een gedegen basis neergezet en gerenoveerde fundamenten als springplank gerealiseerd. Deze willen we graag met jullie optimaal benutten …. of de tijd hiervoor rijp is, de toekomst zal het leren…. We streven ernaar ter zake kundige leden van de VVAO in het hoofdbestuur te verwelkomen via een sollicitatieprocedure en wanneer er meerdere kandidaten de rol van voorzitter ambiëren lijkt het ons, in het kader van de veelbesproken transparantie, een goede zaak om er een eerlijke en open verkiezing van te maken. Dan hebben we allemaal iets om naar uit te kijken. Daarover later meer. Behalve mijn functie, komen ook de functies van onze penningmeester, onze secretaris en onze portefeuillehouder Jongeren cq. Club ’33 vacant. Wie o wie pakt de handschoen uit de ring en zet al het goede werk van de afgelopen twee jaar voort? Het woord is aan u.

 

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED