STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

Op donderdagavond 9 december organiseerde het Orange the World Comité Utrecht de themabijeenkomst: Wij zijn #Medestander, u ook? Een virtuele bijeenkomst via zoom over het voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Voorkomen, signaleren, melden en helpen; wat kun je zelf doen? Voor iedereen die niet omstander wil blijven, maar medestander wil zijn. Gastsprekers belichtten de vraag: “Hoe voorkomen we geweld tegen vrouwen en meisjes?” vanuit verschillende invalshoeken. Na de sprekers gingen deelnemers aan de sessie in gesprek over wat zij zelf kunnen bijdragen aan oplossingen ter voorkoming van geweld tegen vrouwen en meisjes.

 


Door Sandrina Sangers
VVAO, afdeling Utrecht

 

Onze eerste spreekster, Sameena van der Mijden, vertelde hoe haar ervaringen met geweld en intimidatie haar leven hebben beïnvloed. Haar ervaringen met loverboys, gedwongen prostitutie en mensenhandel, de hulp die zij kreeg van de organisatie Pretty Women.  Hoe zij zichzelf heeft vrijgevochten uit de situatie waarin zij terecht kwam en welke tips  zij meiden en vrouwen mee wil geven, heeft zij in een boek opgeschreven. (zie bijlage voor titels ea).

 

Twee groepen

Duska Sabljic, preventiemedewerker Veilig Thuis in Utrecht ging in op wat zich in Utrecht afspeelt als het gaat om geweld achter de voordeur. Zij vertelde hoe Veilig Thuis omgaat met het melden van geweld en roept iedereen op om tijdig te melden en zo medestander te worden in het tegengaan en voorkomen van huiselijk geweld. Er zijn twee groepen te onderscheiden: meisjes en 50+ vrouwen. In de groep meisjes zijn er vrouwen die materieel gezien alles hebben, maar een gebrek hebben aan liefde en aandacht. Loverboys weten ook dat christelijke meisjes geen seksueel gedrag vertonen. Foto’s met een arm om je heen of zoenend, maakt al dat zij chantabel zijn. Bovendien wordt in deze groep ook lachgas gebruikt. 50+ vrouwen lijden onder psychisch geweld en mogelijk ook fysiek geweld. Zij hebben bijvoorbeeld niet meer de kracht om uit het huwelijk te stappen. Tot de dood ons scheidt! Veilig Thuis gaat behalve met slachtoffers ook in gesprek met daders. Loverboys zijn echter een moeilijk bereikbare groep. En wat lastig is voor de hulpverlening, zoals ook Sameena dat verwoordde, is dat vrouwen zichzelf niet als slachtoffer zien. Je bent er zelf bij, dus moet je er zelf ook uitkomen. Bovendien wist Sameena destijds niet bij wie zij hulp kon vragen.

 

Filmpje

We lieten een filmpje zien met een interview met jonge meiden (12-16 jaar) die het preventie project GYM (Girl, You Matter!) in Overvecht doorliepen. Hierin vertelden zij over hun ervaringen met (straat) intimidatie en hoe dit project, ontwikkeld door Pretty Woman en Jongerenwerk Utrecht (JOU), hen weerbaarder maakt.

 

Preventie

Gemeenteraadslid Tess Meerding belichtte tenslotte het thema Preventie vanuit gemeentelijk perspectief. Wat kan en wil de gemeente doen om Utrecht veiliger te maken voor vrouwen en meisjes? In december sprak de Raad over het gemeentelijk beleid tegen straatintimidatie. Het meldpunt moet gemakkelijker te vinden zijn waardoor melden laagdrempeliger wordt. Het aangeven van onveilige plekken en daar iets aan doen wil de Raad stimuleren. De gemeente werkt samen met organisaties als Veilig Thuis, Geweld achter de voordeur en Blijf van mijn Lijf-huis, in verband met goede informatievoorziening. Er moet meer preventie komen op school. En mannen/jongens moeten benaderd worden om een cultuuromslag te bewerkstelligen.

 

Nagesprek

In het nagesprek met deelneemsters werden diverse tips uitgewisseld (zie de bijlage). Een belangrijke tip voor de vrouwenorganisaties en hun leden was gericht op de opvoeding van (klein-)kinderen: dat zij op jonge leeftijd leren gelijkwaardig met elkaar om te gaan en dat seks en seksueel gedrag bespreekbaar zijn. Ouders, scholen, maar ook jongens en mannen hebben allemaal een rol om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen.

 

Tenslotte

De wereldwijde campagne Orange The World is in Utrecht geopend door burgemeester Sharon Dijksma op 25 november j.l..  Lees meer in het artikel in het AD Utrecht waarin de burgemeester benadrukt waarom deze campagne zo belangrijk is (bijlage). De aftrap van de campagne in Nederland vond plaats in Breda. Spoken word artiest Kevin Groen’s bijdrage is op facebook nog te bekijken. In 2022 is het thema van de campagne Orange The World opnieuw ‘Preventie’. Maar ondertussen kunt u blijven signaleren, het onderwerp bespreekbaar maken en melden bij Veilig Thuis. Tips, adressen en ander materiaal vindt u in de bijlage. Doet u volgend jaar weer mee?

 

Bijlage

Themabijeenkomst OTW op 9 december 2021.

Links en verwijzingen (evt. kopiëren en in browser plakken)

 • Van omstander naar medestander: https://www.orangetheworld.nl/de-medestander-pledge/
 • https://www.ad.nl/utrecht/campagne-voor-geweld-tegen-vrouwen-waarom-het-stadhuis-vanaf-vanavond-oranje-kleurt~a56cb0a4/
 • https://www.facebook.com/513892254/posts/10157675954247255/?d=n
 • Boek van Sameena van der Mijden, ervaringsdeskundige: ‘Sameena; mijn ultrarun uit de gedwongen prostitutie’. Marathon en veldlopen; Seksueel misbruik en seksuele intimidatie; Waargebeurde verhalen over moed, uithouding en overleving.

https://www.broese.nl/zoek?q=Sameena%3b+mijn+ultrarun+uit+de+gedwongen+prostituti#

 • Duska Sabljic, preventiemedewerkster bij Veilig Thuis: Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. Bel 0800-2000 voor hulp of een anonieme melding. Meer informatie over Veilig Thuis vind je op de website: https://veiligthuis.nl/
 • https://geweldtegenvrouwenmelden.nl/wp-content/uploads/2020/10/poster_Help-Melden_Nederlands.pdf
 • Rutgers, expertise centrum Seksualiteit https://rutgers.nl/themas/seksueel-geweld/
 • Lesmateriaal voor scholen van Soroptimistclub, les en docentenhandleiding:

https://maatschappij-leer.nl/orange-the-world/

 • https://www.emancipator.nl/ Organisatie van mannen, die het gedrag van jongens en mannen ter discussie willen stellen en willen laten zien wat mannen te winnen hebben bij een meer vrouwvriendelijk gedrag.

Zie ook: Challenging male gender stereotypes: https://www.youtube.com/watch?v=gHNDg1oByq8

https://www.hear-me.nl/story13

 • Vuile Slet, lied van Ytim Engelaar (17 jaar) naar aanleiding van ervaren ongewenste intimiteiten https://www.youtube.com/watch?v=vjmR3J2s_DI  Zij trad op bij Kunstbende en bezoekt nu brugklassen op scholen in haar buurt om gedrag van jongens en meisjes bespreekbaar te maken.
 • Boek van Ester Wijnen ‘ Jij bent het probleem’. Jij bent het probleem is een inspirerend levensverhaal over huiselijk geweld, persoonlijk leiderschap, autonomie en bewustzijn. Verteld van binnenuit. https://www.broese.nl/boek?authortitle=ester-wijnen/jij-bent-het-probleem--9789493089273#
 • https://www.nemokennislink.nl/publicaties/huiselijk-geweld-klinkt-te-gezellig/

 

Adressen/gegevens van de vier organiserende vrouwenorganisaties:

VVAO-Utrecht https://www.vvao.nl/afdeling/4/utrecht

Soroptimistclub Utrecht https://www.soroptimist.nl/utrecht/

Zonta-Utrecht https://www.zontautrecht.nl

YWCA Nederland https://ywca.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2023 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED