Matellegen steunt naai- en brei-atelier

Door Saskia Voortman, Voorzitter Stichting MATellegen
VVAO, Afdeling Utrecht

Matellegen steunt de ontwikkeling van een modern naai- en brei-atelier voor alleenstaande moeders in Rwanda. Dit project, voorgedragen door de Stichting Melania, bevordert de economische en maatschappelijke ontwikkeling van 30 jonge, alleenstaande vrouwen in Nyamasheke in het zuidwesten van Rwanda, vlakbij het Kivumeer. Deze vrouwen worden geschoold op het gebied van het vervaardigen en herstellen van kleding zoals schooluniformen, en het beheren van een eigen bedrijfje. De inkomsten die zij hiermee verwerven komen mede ten goede aan hun kinderen, zodat die ook in staat zijn om naar school te gaan. De door MATellegen toegekende financiering voor dit project bedraagt €  3.370,-


Situatie ter plaatse
Bij de projectaanvraag schetst de Stichting Melania de volgende achtergronden van alleenstaande vrouwen in Rwanda. Jonge meisjes en vrouwen die (ongewenst) zwanger zijn geraakt en alleen hun kinderen moeten opvoeden staan niet goed aangeschreven in de Rwandese samenleving. Als een meisje een kind krijgt en de vader onbekend of afwezig is, wordt zij al gauw beschouwd als een prostituee.
Door de zwangerschap en moederschap op jonge leeftijd hebben deze vrouwen geen opleiding kunnen afmaken. Veel van de vrouwen komen uit gezinnen waarin er niet genoeg geld was om naar school te gaan. Doordat ze geen opleiding hebben en  doordat ze nauwelijks geaccepteerd worden in de gemeenschap is het moeilijk voor hen om werk te vinden en inkomen te genereren. Ze hebben grote moeite om voor zichzelf en hun kinderen te zorgen. De situatie is nog moeilijker geworden door de economische crisis als gevolg van de coronapandemie.

Ondersteunen
Om elkaar mentaal en sociaal te ondersteunen heeft een aantal jonge, alleenstaande moeders van 25 tot 30 jaar al in 2008 besloten om gezamenlijk een  groep op te richten met de naam Tuburumuri. Zij worden ondersteund door de organisatie Caritas in Rwanda. Inmiddels bestaat de groep uit 30 vrouwen. De groep ontmoet elkaar elke week op donderdag in een ruimte die door de plaatselijke parochie is aangeboden. Naast de sociale ondersteuning die zij elkaar  bieden, komen ze ook samen om te naaien, te breien en te haken. Door samen te  praten en te werken hebben ze een sterke onderlinge band gekregen. Met de bescheiden inkomsten die ze met hun handwerk verdienen, sparen ze maandelijks 500 frank (50 eurocent) per persoon. De vrouwen lenen elkaar om de     beurt een klein bedrag uit deze ‘spaarpot’.

Het project
In de projectaanvraag wordt aangegeven dat de inkomsten van de vrouwen momenteel te weinig zijn om zichzelf en hun kinderen te onderhouden. Daarom willen de vrouwen graag meer en efficiënter produceren. Dat willen ze doen door het starten van een modern naai- en breiatelier. Hiervoor zijn machines nodig en een training om met deze machines te kunnen werken. Tot nu toe hebben de vrouwen altijd met de hand genaaid en gebreid, maar met meerdere naai- en breimachines kunnen ze sneller en meer produceren en dus ook  meer verdienen. De vrouwen zullen zelf ook een bijdrage leveren door het aanschaffen van naalden, scharen, garens en tekenpapier. De parochie heeft toegezegd dat ze het lokaal mogen inrichten als handwerkatelier, dat ze daar de machines mogen plaatsen en er mogen werken. De totale duur van het project is twee jaar. Alle investeringen, zoals de machines en  de trainingen moeten echter meteen aan het begin van het project gedaan worden. In het eerste jaar krijgt de groep een grondige training en beginnen zij te produceren   voor zichzelf en hun familie. In het tweede jaar gaan de vrouwen produceren voor de verkoop. Het plan is om gebruikte kleding te herstellen en uniformen te maken voor schoolkinderen en instellingen. Verder worden er tafelkleden en servetten gehaakt en worden er sjaals  en truitjes gebreid voor baby’s, kinderen en volwassenen. Van de inkomsten die binnenkomen door de verkoop van de producten uit het atelier  wordt 1% van het ontvangen bedrag op de bank gezet voor reparaties aan de machines en leningen aan groepsleden.

Acceptatie
Voldoende inkomen, meer zelfvertrouwen en meer acceptatie door de gemeenschap. Door dit project zullen 30 jonge, alleenstaande moeders voldoende inkomen kunnen verwerven om zichzelf en     hun kinderen te onderhouden. Daarnaast zal door hun financiële onafhankelijkheid de acceptatie in de gemeenschap worden vergroot. Door de eigen  inkomsten en de verbeterde acceptatie zullen de vrouwen meer zelfvertrouwen hebben en hun kinderen zullen in staat gesteld worden om naar school te gaan. De vrouwen kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan de gemeenschap en de gemeenschap heeft toegang tot bijvoorbeeld betaalbare en lokaal gemaakte (school-)uniformen. De Stichting MATellegen ondersteunt dit project van harte met een financiële bijdrage van EUR 3.370.

 

De Stichting Dr. Marie Anne Tellegen is opgericht door de VVAO. De stichting draagt de naam van één van haar meest prominente voorzitters, dr. Marie Anne Tellegen. MATellegen is de ANBI-stichting van de VVAO. De Stichting MATellegen bevordert de deelname van meisjes en vrouwen aan hoger onderwijs en versterkt hun positie op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Daartoe ondersteunt MATellegen meisjes en vrouwen met name in het buitenland via projectsubsidies en toelagen.  

Doneer op NL42 INGB 0006 6357 13 en geef vrouwen en meisjes een nieuw toekomstperspectief. Zie www.matellegen.nl.

 

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED