EU conferentie: Dé toekomst van Europa

Door Leonie van den Tol, portefeuillehouder Internationaal
VVAO, afdeling Dordrecht/Gorinchem

 

 

In het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa was ik begin december 2021 aanwezig in Brussel, waar ik sprak voor Nederlandse leden van het Europees Parlement (EP). In dit artikel vertel ik over deze geweldig leerzame en verrijkende ervaring.

Hoe kwam het zo? Mijn fascinatie voor de Europese Unie (EU) en internationaal komt voort uit mijn studies en mijn werk bij de Algemene Rekenkamer. Bij de Algemene Rekenkamer voeren we onderzoeken uit ten behoeve van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Nadat ik eerst aan deze onderzoeken had gewerkt, heb ik de kans gekregen om als kenniscoördinator gedetacheerd te worden bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hier heb ik mogen ervaren, hoe het politieke werk er echt aan toe gaat. Dat was ongelofelijk indrukwekkend!

 

Contacten

Ik ben met veel mensen in contact gekomen en ik heb veel geleerd over de brede context van zeer actuele onderwerpen zoals digitalisering, EU en internationaal. Toen ik weer terugkwam bij de Algemene Rekenkamer mocht ik eerst aan de slag voor het team internationaal en momenteel werk ik voor het EU-team. Daarnaast ben ik in mijn vrije tijd, naast de VVAO, ook actief als voorzitter van de portefeuille Digitalisering bij de Nederlandse vereniging voor de Verenigde Naties. Als echte ‘schatzoeker’ krijg ik veel energie van het ontdekken van Europese Unie en internationale thema’s, mensen verbinden en het bouwen van netwerken. Hierdoor was de Conferentie over de Toekomst van Europa dan ook een niet te missen item.

 

Conferentie

Waarom een Conferentie over de Toekomst van Europa? Met deze conferentie wil de Europese Unie betrokkenheid, draagvlak en participatie bij de burgers vergroten. Voor deze grootschalige en pan-Europese conferentie worden een reeks debatten en discussies georganiseerd, waar mensen uit heel Europa hun ideeën kunnen delen ...en mee kunnen bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst. Zoals via een meertalig digitaal platform en nationale en Europese burgerpanels. Deze bijdragen worden meegenomen in de plenaire vergaderingen van de conferentie. Via het Nederlandse Liaisonbureau van het Europese Parlement heb ik een reeks trainingen gevolgd, waarbij ik mij heb toegelegd op het onderwerp digitalisering. Aan het einde kreeg ik de mogelijkheid om deel te mogen nemen aan een delegatie om onze ideeën voor te leggen aan leden van het Europees Parlement in Brussel. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen.

 

Digitalisering

Waarom digitalisering als onderwerp? Dit onderwerp heb ik gekozen vanuit mijn persoonlijke interesse en werkervaring. Omdat ik echter als burger bij de delegatie aan het Europees Parlement aanwezig was en niet vanuit mijn werk, heb ik me gefocust op persoonlijk en lokaal niveau. Bij digitalisering zijn er vele aandachtsgebieden zoals digitale vaardigheid, veiligheid, toegankelijkheid en dergelijke. Het is zeer belangrijk om bij digitalisering niemand uit te sluiten, maar juist iedereen te laten deelnemen. Daarvoor moeten nog de nodige stappen worden gezet en dat biedt veel kansen, die het persoonlijke leven van de burger beter en mooier kunnen maken. Voor dit bezoek vond ik het daarom interessant om juist die kansen te belichten aan de hand van voorbeelden uit de persoonlijke en lokale levenssfeer.

 

Voorbeelden

Als eerste een persoonlijk voorbeeld waarbij digitale hulpmiddelen voor mensen met een beperking van grote toegevoegde waarde kunnen zijn. Een treffend voorbeeld hiervan zie je in bijgevoegd filmpje. Dit is een fragment van een oudere vrouw in een verzorgingshuis, die via een Virtual Reality bril het Rijksmuseum bezoekt. Te zien is, hoe ontroerd ze is. Het is lang geleden dat ze in het Rijksmuseum is geweest en met deze bril komen haar herinneringen een beetje terug.

https://www.linkedin.com/posts/cathelijnedenekamp_deze-vrouw-raakt-ontroerd-van-haar-vr-ervaring-activity-6866690317618339840-dr7C

Als tweede een lokaal voorbeeld Smart Cities. Hier kunnen burgers op lokaal niveau ideeën aandragen, hoe digitalisering in hun eigen stad kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijk vraagstukken.

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_nl


Lokale omgeving

Hoe zit het in mijn lokale omgeving? Bij mijn vele contacten vanuit vrijwilligerswerk in mijn lokale omgeving merkte ik, dat de Europese Unie voor velen nog steeds een ‘ver van hun bed’-show is. Dat is ontzettend zonde, want de rol van Europese Unie zal volgens mij alleen maar toenemen. Enerzijds via wet- en regelgeving die doorwerkt tot op lokaal niveau, zoals bijvoorbeeld de EU-klimaatwet. Anderzijds doordat er heel veel kansen liggen, zoals subsidies en samenwerking met onder meer burgers, ondernemers, overheidsinstanties als steden en regio’s uit andere lidstaten. De impact van de Europese Unie op onderwerpen als digitalisering en duurzaamheid zijn voor lokaal niveau zeer actueel. Mede met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 heb ik er daarom voor gekozen om al deze aspecten in mijn voordracht samen te laten komen. Hoe lokale burgerparticipatie en digitalisering kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en de kansen die daarin liggen voor de Europese Unie

 

Voordracht

Na alle voorbereidingen was het begin december eindelijk zover! Ik en mijn delegatiegenoten stonden voor onze Nederlandse leden van het Europees Parlement. Ik heb het spits afgebeten met een openingswoord en mijn voordracht over digitalisering, waarna mijn delegatiegenoten volgden met hun voordrachten. Allemaal interessante ideeën voor maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, de COVID-situatie en vele andere onderwerpen. Daarna volgde een intensieve discussie. Toen het tijd was om af te ronden en de discussie z’n einde naderde, ben ik op eigen initiatief naar voren gestapt en heb het afsluitende woord uitgesproken. Daarbij heb ik de verschillende elementen aan elkaar verbonden. Uit de ochtendsessie kwam naar voren, dat er onder burgers veel ideeën leven over oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dat was precies mijn opening en zo was de dialoogcirkel rond. Hoewel ik dit afsluitende woord niet zo had gepland, werd het door alle aanwezigen zeer gewaardeerd.

 

Tot slot

Het was voor mij een geweldig leerzame en verrijkende ervaring. Wat ik hier uit meeneem, is dat ik nog meer de mogelijkheden van de Europese Unie voor het lokale niveau in mijn omgeving onder de aandacht zal brengen. Ik sta namelijk op een verkiesbare plek voor de gemeenteraad van Dordrecht. Mocht ik als raadslid aan de slag gaan, dan zal ik mijn EU-kennis benutten. Daarnaast kan ik een ieder aanraden om aan dit soort activiteiten deel te nemen.

 

Meer informatie

Meer weten over de Conferentie over de Toekomst van Europa, die nog loopt tot juni 2022?

https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/conference-future-europe_nl

Meepraten over Europa?

https://samen.eu/nl/

 

 

 

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED