Clientondersteuning

 

 

Door Leny Gubbi, portefeuillehouder Senioren

VVAO, afdeling Utrecht

 

Het is niet makkelijk om je weg te vinden in de regelgeving als je zorg nodig hebt of als je naaste zorg nodig heeft. En ik durf dat als hoogopgeleide vrouw rustig te zeggen, want ik zit (en zat) vaak genoeg te speuren op internet naar informatie. Of ik lees voor de tweede of derde keer een ingewikkeld bureaucratisch verhaal omdat ik het de eerste keer niet begrijp.

 

Zeker als het om je eigen gezondheidsproblemen gaat, ben je extra kwetsbaar en luister je misschien niet zo goed bij de dokter of een andere deskundige. Vaak vertel je ook niet alles zo duidelijk en compleet mogelijk, wat natuurlijk wel belangrijk is. Dat we dan het beste iemand mee kunnen nemen en in ieder geval zelf alles moeten opschrijven, ook de vragen die we vooraf hebben, dat weten we wel. Maar wat als je nu niet zo’n groot netwerk hebt of het is wel een erg ingewikkeld probleem of je kunt – wat heel begrijpelijk is - je zenuwen niet de baas? Kun je dan deskundige ondersteuning inroepen?

 

Definitie

Zeker, cliëntondersteuning is goed geregeld in de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. In artikel 1.1.1 van de Wmo 2015 wordt cliëntondersteuning als volgt gedefinieerd: ‘Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning, die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.’

 

Aanvraag WMO

Bij het eerste contact, als u een aanvraag doet voor een WMO-voorziening bij uw gemeente, dan moet daar eigenlijk al op gewezen worden. Helaas gebeurt dat nog steeds niet voldoende blijkt uit onderzoek. Zie de resultaten in de ‘Monitor cliëntondersteuning 2020: cijfers en ervaringen | RIVM) (Cliëntondersteuning nog niet altijd bekend | VNG’.

 

WLZ-indicatie

De Wmo regelt de cliëntondersteuning bij de toeleiding tot de poort van de Wet Langdurige Zorg (CIZ, zorgkantoor). Vanaf het moment dat een WLZ-indicatie is afgegeven, wordt de cliëntondersteuning vanuit de WLZ geregeld. In de WLZ staat cliëntondersteuning vervolgens als volgt beschreven ‘Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling, die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden’. De soms jarenlange cliëntondersteuning vanuit de WMO stopt dan. De WLZ heeft een ander financieringsmodel en een andere beschrijving van cliëntondersteuning. Het bestaan van dit soort barrières in zorg en welzijn en de noodzaak deze te overbruggen heeft de aandacht van de vele stakeholders, maar is vooralsnog niet opgelost. In een volgend artikel kom ik daarop terug.

 

Vragen?

Het is goed dat wij zo autonoom mogelijk willen zijn en blijven en dan helpt het als je de weg weet Maar soms is ondersteuning verstandig en dan is het goed als je weet waar je dit kunt vinden en waar je recht op hebt. Vragen en/of suggesties zijn welkom: senioren@vvao.com.

 

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED