Aan de vooravond van een nieuw jaar

 

 

Door Astrid van Heumen, voorzitter Hoofdbestuur

VVAO, afdeling Amsterdam

 

Mijne Dames VVAO,

Het einde van het jaar is altijd een moment van terugblik en vooruitkijken. 2021 was wederom een jaar gedomineerd door de pandemie. We hebben onze beperkingen aanvaard en ons zo flexibel mogelijk opgesteld met het idee dat het mettertijd wel weer normaal zal worden. ‘Ons thuis’ hebben we ook dit jaar weer weten te plaatsen in onze nieuwe ‘kleine wereld’, helaas de noodgedwongen realiteit.

Meer dan ooit is het verlangen naar het oude vertrouwde, het vrije verkeer van mens en goederen groot. We realiseren ons temeer dat we de verworven vrijheden van weleer, in de toekomst nog beter zullen genieten en tevens veilig wensen te stellen.

Gezellig om elkaar veelvuldig te ontmoeten, het gesprek aan te gaan en het inhoudelijk debat met elkaar voeren. Leuk om weer samen met elkaar op stap te gaan, met een lekker hapje en een drankje. Gewoon zoals we dat altijd deden, niet alleen noodgedwongen in eigen land, maar juist ook weer eens de grens over, de wijde wereld in.

2021 bleek een jaar waar we wederom heel veel op afstand hebben gedaan. Ons werk, het besturen, het volgen van onderwijs. Maar ook onze ontmoetingen met familie, vrienden, vriendinnen en de dames van de VVAO. Dat vergt veel aanpassing van een mens.

Het was een jaar van persconferenties, waar onze demissionaire Premier en Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het volk toesprak. We kregen onze twee vaccinaties en een coronapas. En we krijgen ook nog een boosterprik. De twijfelaars en antivaxers lieten van zich horen. Er was vertrouwen en wantrouwen jegens de wetenschap, er waren massale protestmarsen en demonstraties. Voor de Kerst is er een regeringsakkoord en beginnen we 2022 met Kabinet Rutte IV.

Ook wij, als VVAO Hoofdbestuur, kijken terug op een veelbewogen en uitdagend jaar waar veel is gezegd en besproken. Onze weerbaarheid is flink op de proef gesteld. Dames daarvoor nogmaals dank. Het was niet makkelijk maar we vinden het goed dat er, over en weer, alles is gezegd. Dat lucht op en geeft ruimte om verder te gaan. Wij zijn blij met uw vertrouwen.

Er zijn plannen, een activiteitenagenda en voor de komende ALV zullen de stukken op tijd worden aangeleverd waar inhoudelijk over zal worden gesproken en over zal worden gestemd. Ook hopen wij met u dat we elkaar weer gaan ontmoeten op de verschillende evenementen in het land. Het is zaak in beweging te komen en vooral te blijven.

Zowel on-line als fysiek. De wereld is onderhevig aan veranderingen, mogelijk zelfs een paradigma-shift. Daarom kijken wij graag met u vooruit en omarmen wij het nieuw jaar, met het magische getal 2022.

 

____________________________________

 

Nummer 2 is een krachtig getal en staat volgens de kenner voor vertrouwen en geloof. Een nummer dat motiveert om genereus en vriendelijk te zijn. Ook is het nummer 2 een symbool van overweging en aanpassing. Omdat het nummer 2 in het nieuwe jaar 3 keer voorkomt leek het mij gepast dit even aan te tippen. Bovendien is het nummer 0 symbool voor de eeuwigheid, iets wat ons leden van de VVAO niet vreemd is. Dan is er 20, een teken dat dankbaarheid vertegenwoordigt en geeft ook kracht om vooruit te gaan. Het getal 22 motiveert om te concentreren op de juiste dingen en om het evenwicht te bewaren. Het nummer 202 juist een teken van verdergaan en ondernemen. De betekenis van 2022 kunnen we interpreteren dat er met zekerheid een aantal successen en veranderingen zullen gebeuren. Daartoe zullen we als VVAO onze vaardigheden moeten inzetten om focus te behouden en ons op de doelen te blijven concentreren. Samen komen we er wel, maar we zullen aan het werk moeten om de doelen te realiseren.”

 

____________________________________

 

Met het nieuwe jaar maken we een begin met de toekomst van de VVAO.

Club 33, krijgt steeds meer vorm. Zo ook de portefeuilles Senioren, Communicatie en VVAO Internationaal. De organisatiestructuur en werkbaarheid van het huidige bestuursmodel van de VVAO zal een onderwerp van gesprek zijn. Evenzo hoe gaan we ons als VVAO online actief manifesteren en ontwikkelen. Wat gaat ons online programma-aanbod zijn en op welke wijze vergroten wij onze zichtbaarheid. Mijne dames, de toekomst is aan ons, wij zijn het fundament. Het is aan ons, leden van de VVAO, te bepalen hoe wij ons als vereniging aanpassen aan de nieuwe parameters van succes.

We zijn daarom verheugd dat de liefde voor onze prachtige vereniging volop aanwezig is. Mede door het gemeenschappelijke gevoel van urgentie ervaren we steun en medewerking van afdelingen en individuele leden. We zijn op de goede weg en zullen als VVAO meerdere slagen moeten maken in het nieuwe jaar. Gelukkig zijn we daar met elkaar slim en verstandig genoeg voor. Ook is er volop positieve energie aanwezig om aan de gang te gaan en over te gaan op concrete actie.

Als VVAO blijven we ertoe doen en nemen we deel aan het maatschappelijke debat vanuit onze brede ervaring en expertise. Voor ons als Hoofdbestuur is het goed te weten dat we, met het werk dat voor ons ligt op elkaar kunnen rekenen. Het is voor ons bemoedigend dat er nieuwe allianties, samenwerkingsverbanden en initiatieven ontstaan. Alleen zo kunnen we met vereende krachten de toekomst van de VVAO waarborgen. Gewoon ouderwets, samen de schouders eronder te zetten.

We zullen elkaar blijven uitdagen en op scherp zetten, dat is inherent aan onze vereniging, het ligt aan ons karakter als vereniging. Dat maakt het leuk! Het zit in onze DNA. Bovendien is dat keihard nodig om van de VVAO een florerende en moderne vereniging te maken. Dat is onze kracht, daar zullen we in de toekomst voor wat betreft de geschiedenis eer mee behalen als we erin slagen om het goede te behouden. Onderwijl zullen we veranderen met de tijd en de wensen van de nieuwe generaties leden. Maar feit blijft dat we generatiebreed, naast het opdoen en delen van kennis, bovenal ook veel plezier met elkaar gaan beleven. Want het mag best gezellig zijn.

Wij, als Hoofdbestuur, onderkennen en eerbiedigen het belang van regels en protocollen, maar weten ook dat regels er zijn om te doorbreken, immers dan alleen ontstaat er vooruitgang.

Wij wensen u en uw dierbaren fijne feestdagen

Een gemoedelijke en fijne kerst.

en voor 2022

12 maanden geluk,

52 weken plezier,

365 dagen succes en

8760 uren gezondheid.

 

 

 

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED