ELV en besturendag in aantocht

 

 

Mijne Dames VVAO,
 

Door Astrid van Heumen (voorzitter hoofdbestuur)
VVAO, Afdeling Amsterdam

30 oktober a.s. vormt Grand Hotel Karel V het decor voor de extra Ledenraadsvergadering en de besturendag van de VVAO. De ELV is toegankelijk voor alle bestuursleden, FAC- en JAC-leden, leden van Verdienste en ledenraadvertegenwoordigers. Aanmelden voor de ELV en de besturendag kan nog op het besloten gedeelte van de website onder DOCUMENTATIE/ELV/30-10-2021. In verband met Covid is digitaal aanmelden een vereiste. LET OP: u krijgt uitsluitend toegang met een geldige QR-code of een negatieve PCR-test (niet ouder dan 24 uur).

September jongstleden hebben we in Nederland na jarenlange gemeenschappelijke effort van bekende en onbekende vrouwen, een stevig succes geboekt wanneer het gaat om de economische zelfstandigheid van vrouwen. De Eerste Kamer stemde dinsdag 28 september in met een wetsvoorstel dat een evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en Raad van Commissarissen regelt. De fracties van CDA, VVD, GroenLinks, SP, PvdA, D66 en PvdD stemden voor, de fracties van SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, 50PLUS, PVV en ChristenUnie stemden tegen het wetsvoorstel. De OSF-fractie was afwezig

 

--------------------------------

Programma ELV en besturendag

 

Locatie: Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1, 3511 XA Utrecht (op loopafstand van Utrecht CS). Er is voldoende parkeergelegenheid voor hen die verkiezen met de auto te komen.

Datum: zaterdag 30 oktober 2021

 

Inloop: 10.30 uur

Aanvang ELV: 11.00 uur

Lunch: 13.00 uur

Aanvang: 14.00 uur VVAO Besturendag (zie reeds toegezonden programma)

Einde programma 17.00 uur en daarna afsluitende borrel

 

Aanmelden voor de ELV en de besturendag:

op het besloten gedeelte van de website onder DOCUMENTATIE/ELV/30-10-2021 (i.v.m. Covid is digitaal aanmelden een vereiste)
LET OP: QR-code of negatieve PCR-test (niet ouder dan 24 uur oud) is verplicht om toegang te krijgen.

 

--------------------------------

 

In 2019 bracht de Sociaal Economische Raad (SER) het advies 'Diversiteit in de top, Tijd voor versnelling' uit. Daarin werd geadviseerd om voor Raden van Commissarissen een ingroeiquotum in te voeren. Het wetsvoorstel komt voort uit dit advies. Grote naamloze en besloten vennootschappen worden verplicht om passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren voor de verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur, de Raad van Commissarissen en de subtop. Daarover dienen zij te rapporteren aan de SER.

De demissionair ministers Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) streven ernaar om de wet op 1 januari 2022 te laten ingaan. Als dat lukt, moet bij beursgenoteerde bedrijven de Raad van Commissarissen straks voor zeker een derde bestaan uit vrouwen en zeker een derde uit mannen. Het gaat erom dat de komende jaren voor iedere man die vertrekt een vrouw wordt benoemd totdat het quotum is gehaald.

Volgens velen van ons is dit ‘het noodzakelijke steuntje in de rug’ om de ‘zittende heren’ echt werk te laten maken van diversiteit. Het is belangrijk te realiseren dat er op deze wijze afgerekend zal worden met de oude benoemingscultuur. Daar kunnen wij, als vrouwen dan eindelijk ons voordeel mee doen. Zo krijgen we gelijke kansen en is er de algemene verwachting dat een diverse top voor een betere bedrijfsvoering zal zorgen. ‘Time will tell’

Ook wij als VVAO mogen trots zijn op dit resultaat. Het is een begin, we zijn er natuurlijk nog niet, maar reden voor een feestje is het beslist. Zeker wanneer je kijkt naar de weg die we sinds 1918 zijn gegaan. Als vereniging van hoogopgeleide vrouwen zijn we al vanaf de start bezig de positie van de vrouw te verbeteren. Met een goede opleiding, ook in 2021, versterken we de zelfredzaamheid en daarmee de economische ontwikkeling van vrouwen.

We hebben door de jaren heen, afhankelijk van de individuele sterke vrouwen die lid van onze vereniging waren en zijn ons zeer verdienstelijk gemaakt en een bijdrage geleverd om dit resultaat te behalen. Ook de afgelopen maanden hebben goede gesprekken op niveau en inzet van het netwerk de juiste snaren geraakt. Dames daar mogen we trots op zijn en ik stel voor dat we er een feestelijk glas op heffen. ‘Bescheidenheid siert de mens’ maar we weten ook dat ‘de brutale de halve wereld hebben’ en veelal met ‘andermans veren lopen te pronken’.

Dat zien wij als zittend hoofdbestuur graag veranderen. Wij weten dat gezien de geschiedenis, we als VVAO, een belangrijke rol kunnen vervullen, als steun en inspiratie voor de nieuwe generaties hoogopgeleide vrouwen. Verticale kennisoverdracht is één van onze belangrijkste en aantrekkelijkste asset voor toekomstige leden. Zeker gezien de aanwezige kennis, kunde en (levens)ervaring die wij in ons midden hebben. De vraag is hoe gaan we deze inzetten om de vereniging een fijne, veilige en vooral vrolijke ‘sociëteit ’te laten zijn voor al die afgestudeerde vrouwen die Nederland rijk is?

Om iets neer te zetten is leiderschap en visie nodig. Goed leiderschap is iets anders dan de baas spelen. Het gaat om dienend leiderschap aan de vereniging, vertrouwen en inlevingsvermogen. Maar daar is wilskracht en courage voor nodig. Het benoemen en het erkennen van urgentie. Geloof en vasthoudendheid om eenvoudigweg de zaak ten goede te keren ofwel daadwerkelijk de belofte aan de leden waar te maken. Het gaat erom de dingen gewoon voor elkaar krijgen. Dat doen we graag als hoofdbestuur, voor ons is het de team-effort die hier het verschil kan maken. Maar we moeten wel aan het werk mogen.

Zoals wij als een vereniging van een ruime 3000 wijze vrouwen weten, heb je naast een blik op de horizon, visie en een zogenaamd ‘game-plan’, vooral ook uithoudingsvermogen, ‘Sisterhood’ en vertrouwen nodig om iets voor elkaar te krijgen. Het huidige hoofdbestuur bestaat uit zes en binnenkort uit zeven, stevige energieke karakters. In verhouding met de gemiddelde leeftijd van de vereniging, zijn we een stel, relatief jonge vrouwen met ieder een eigen unieke skill-set, aanvullend aan elkaar. Als team zijn we bereid om naast tijd en effort, ook ons netwerk in te zetten om de VVAO door het dal te manoeuvreren.

We steunen elkaar en weten bondgenoten te vinden om de klus te klaren. De wens is uitgesproken om de vereniging voor de komende generaties hoogopgeleide vrouwen toekomstbestendig te maken. Het uitgangspunt is een gedegen basis en een prachtige geschiedenis. Maar zoals bekend zal er het een en ander voor nodig zijn om het tij te keren. Door de geschiedenis heen is gebleken dat aanpassingsvermogen aan nieuwe parameters organisaties doet overleven. In de kern zal onze vereniging niet veranderen. Het zijn de leden, de tijd en de vorm die het verschil maken. Laten we, er dan gevoeglijk vanuit gaan dat we het beste met elkaar en de VVAO voorhebben en dat de vereniging met vereende krachten weer tot bloei zal komen. Het zou mooi zijn wanneer de dames van toen, de leden van het eerste uur, trots zullen zijn op de ‘next generation’ dames VVAO.

Er is veel te doen, maar niets is onmogelijk wanneer je de toekomst positief tegemoet treedt. We hebben nieuwe, maatschappelijk actieve en jonge(re) leden nodig. De landelijk opererende Club’ 33 zal hier het instrument zijn. Het beleid van de nieuw in het leven geroepen portefeuille VVAO Senioren zal een belangrijke rol spelen in het vasthouden van de kernwaarden van onze vereniging. De Portefeuille VVAO Internationaal blijft een natuurlijke aantrekkingskracht houden voor een nieuwe generatie leden.

We hebben gezien dat een wetsvoorstel ruim 100 jaar later bekrachtigd is. Dan is ‘het toch een fluitje van een cent’ om met vereende krachten onze VVAO aansluiting te geven aan de volgende tijdspanne in de geschiedenis. Als geen ander weten wij dat de aanhouder wint. Herkenbaar toch voor ons, als VVAO? We zijn vrouwen, zitten elkaar soms dwars, maar in de basis zijn we het eens en steunen we elkaar ten gunste van ons gemeenschappelijke belang, de voortgang van de VVAO. Daar hebben we overigens ervaring mee. We zetten ons tenslotte al sinds 1918 gezamenlijk in om elkaar te versterken en de positie van andere vrouwen te verbeteren en dat kan er soms bijzonder vrolijk aan toe gaan, ook wat mij betreft. 'Werken en Feesten Vormt Schoone Geesten'.

En we weten allemaal het is slechts een kwestie van tijd. Voor we het weten zitten we als vrouwen aan hoofd van de juiste tafel en ‘are we in play’.

 

 

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED