Mijne Dames VVAO

 

Hosanna. Soms is het goed om eens stil te staan bij een oude en bekende kreet en om deze weer eens te herhalen.

Hosanna. De interpretatie van de betekenis kan op zo’n moment helpen het perspectief weer even helder te krijgen of richting te geven gedurende een moment van bezinning.

In deze tijden waarin Covid-19 nog volop rondwaart, is het goed eens stil te staan bij elkaar. Hoe we elkaar wensen te benaderen bijvoorbeeld. Wanneer was dat onbaatzuchtig, open, transparant en met wederzijds respect? Zijn wij als bestuur en afdelingen afdoende voortvarend en voeren wij inhoudelijk het gesprek op het niveau dat we wensen? Zijn wij eerlijk tegenover elkaar en tegenover onszelf? We hebben beslist allemaal de juiste intentie en zetten keer op keer onze schouders er weer onder. We hebben de middelen, maar beschikken we ook over de courage om het gesprek breder en toekomstgericht met elkaar aan te gaan? Durven we de problemen te benoemen en de oplossingen met elkaar te onderzoeken? Kunnen we het vertrouwen, de gemeenschappelijkheid en de avonturen weer met elkaar delen?

Wij zouden zo graag weer gestalte geven aan één van de favoriete uitspraken van onze eigen Johanna Westerdijk (1883-1961) ‘Werken en feesten vormt schoone geesten’.

Hosanna. We zijn verheugd aan te kondigen dat we zaterdag 30 oktober aanstaande na afloop van de ELV, waar ondermeer de begroting van 2022 besproken zal worden, ook een ‘VVAO-Besturendag’ hebben georganiseerd. Wij bespreken dan graag met elkaar, open en constructief, hoe we de toekomst van de VVAO waarborgen voor de volgende generaties hoogopgeleide vrouwen.

Gelukkig zijn ook we allemaal mensen en …. zoals we weten, hebben mensen lief en maken we als mensen, allen onze fouten. Dat maakt ons kwetsbaar, sterk en aantrekkelijk. Het heeft iets moois. We weten van elkaar dat niemand onder ons onfeilbaar is. We weten uit eigen ervaring maar al te goed, dat we als mens kunnen leren van onze fouten. Belangrijker nog we kunnen leren van elkaar. Gelukkig maar. Wij putten daar moed uit, het geeft ons de kracht voor vergevingsgezindheid, een bijzondere kwaliteit die ons als mens uniek maakt. Ook is het ons gegeven dat we het verstand hebben gekregen, om de zaken in het juiste perspectief te plaatsen. ‘Wie zonder zonde is werpe de eerste steen….’

Met de beste intenties weten wij als VVAO in deze periode van onzekerheden te reflecteren op de zin van het bestaan. Wat is de impact van ons gedrag en hoe een kunnen een enkel-tal ongelukkig gekozen woorden, goede verhoudingen, relaties en zelfs vriendschappen verstoren. We kunnen toch verwachten dat we met de ruim 100 jaar ervaring, wijzer en verstandiger zijn geworden.

Zo hebben wij, leden van het Hoofdbestuur ook ieder onze eigenaardig- en onhebbelijkheden. Dat is ons bekend en daar proberen we mee te leven en het beste van te maken. We leren iedere dag.

Wij hopen en hebben het vertrouwen dat Majo Hendriks, de HB-penningmeester van de periode juni– okt’20, onze excuses wil aanvaarden voor de ongelukkige woordkeuze die wij helaas hebben gebezigd, betreft de toegang tot de bankrekeningen van de VVAO. Het lag aan de bank.

Als geen ander heeft Marlies Veldhuijzen onze vicevoorzitter laten zien dat er altijd ruimte is voor verbetering. Er valt altijd iets te leren. Vaak heeft Marlies aangegeven hoe belangrijk verbinding en gemeenschappelijkheid zijn, als aantrekkelijke handvaten om de visie van de VVAO nader en breed te duiden. Marlies heeft gedurende de zomermaanden een keuze gemaakt om haar taak in het Hoofdbestuur neer te leggen. Wij willen Marlies hartelijk bedanken voor haar inzet, raad en ideeën om de menselijke maat en het vermogen om te leren steeds opnieuw te belichten. Haar werkzaamheden zijn inmiddels verdeeld onder de zittende leden van het hoofdbestuur.

Hosanna. Een leven lang lid van de VVAO, omdat je in elke fase in je leven wat van elkaar kunt leren.

Hosanna. Er gloort ook weer hoop aan de horizon. Nu in Nederland de vaccinatiegraad relatief hoog is, groeit het vertrouwen om de sociale en menselijke kant van onze samenleving weer opnieuw vorm te geven. Er komt bij eenieder van ons weer ruimte voor de broodnodige behoefte aan het opnieuw inkleuren van ons sociale leven, maatschappelijk verkeer en het intermenselijk contact. We verlangen naar invulling van actieve betrokkenheid, inclusie en diversiteit, sociale en leerzame ontmoetingen. We kijken uit, het gesprek aan te gaan met elkaar, meningen te delen en ideeën te toetsen.

Hosanna. We mogen de inmiddels vertrouwde maar toch kunstmatig aanvoelende systematische vormen van efficiënt en effectief communiceren weer combineren met de luchtigheid van een grapje of een bemoedigend woord, een goed gesprek en de mogelijkheid om in gezelschap met elkaar verschillende gedachten vrijuit te wisselen bij voorkeur onder het genot van een hapje en een drankje.

Hosanna. We mogen weer onder de mensen zijn. Mijne Dames VVAO het najaar 2021 zullen we elkaar weer fysiek ontmoeten en het programma van 2022 zal met vrolijkheid worden omkleed.

Kortom we kunnen weer in een zekere mate van vrijheid met elkaar verkeren en onze kennis kunde en ervaringen met elkaar delen. Covid-19 heeft een ongekende weerslag in onze levens teweeggebracht, de menselijke verhoudingen zijn op scherp gesteld, de samenleving is op de proef en ook individueel hebben er ingrijpende veranderingen en gebeurtenissen plaatsgevonden. Het maatschappelijke debat alsmede het maatschappelijk engagement heeft een nieuwe vorm aangenomen. Maar een mens blijft een flexibel, intelligent en sociaal wezen en weet zich aan te passen. Zo ook de dames van de VVAO.

 

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED