Studiehuis Dar Moustaqbel tijdens corona

 

In Marrakech staat het Studiehuis Dar Moustaqbel. Letterlijk in het Arabisch betekent het 'Huis van de Toekomst'. De Stichting MATellegen ondersteunt dit initiatief dat in 2016 gestart werd. Dar Moustaqbel huisvest kansarme jonge vrouwen die ver weg wonen van de universiteitsstad Marrakech zodat zij vervolgonderwijs kunnen volgen aan de universiteit of hogeschool. Het studiehuis richt zich in het bijzonder op gemotiveerde, kansarme berbermeiden.

 

Door Saskia Voortman (Voorzitter Stichting MATellegen)
VVAO, Afdeling Utrecht

 

Momenteel wonen er 55 studentes, verdeeld over 4 studiejaren, in de leeftijd van 18 tot 25 jaar onder begeleiding van3 huismoeders. Het studiehuis stelt zich ten doel educatie en gelijke kansen voor meisjes te bevorderen, daarnaast armoedebestrijding en het ontmoedigen van kindhuwelijken. De studentes zijn jonge, ambitieuze meiden die een nieuw leven trachten op te bouwen in studiehuis Dar Moustaqbel. Ook Dar Moustaqbel werd geraakt door de pandemie en moest inspelen op thuisonderwijs. Ondanks alle corona-uitdagingen heeft het studiehuis goede vooruitgang kunnen boeken in de begeleiding van de studentes. Deze zomer studeert de eerste groep af.
 

Digitalisering

In maart 2020 moesten alle 55 studentes vanwege de gevaren van de pandemie Dar Moustaqbel verlaten en terugkeren naar hun families in de bergdorpen van de Hoge Atlas. Dar Moustaqbel heeft toen 55 laptops gekocht. Deze laptops werden persoonlijk met een auto naar de diverse dorpen gebracht, zodat ieder meisje de mogelijkheid had om ook vanaf thuis te kunnen blijven studeren. Daarnaast kregen zij opwaardeercodes voor internet-tegoeden toegestuurd, zodat zij verbonden konden blijven met het studiehuis en hun faculteit. Zo konden zij blijven doorstuderen. De achterstanden in de studieresultaten zijn hiermee beperkt gebleven.


Maaltijden

Zolang de studentes niet in Dar Moustaqbel konden wonen, werd het maandelijkse voedselbudget dat normaal wordt gebruikt voor de dagelijkse maaltijden in het studiehuis, verdeeld onder de families van de studentes. Voor sommige studentes gold dat ze anders niet elke dag voldoende zouden eten met alle (studie-)gevolgen van dien. Dit gebaar werd met enorm veel waardering en dankbaarheid ontvangen.


Veilige openstelling

In het najaar van 2020 ging Dar Moustaqbel langzaamaan weer open en kon 50% van de studentes terugkeren. De universiteiten zijn beperkt open maar met een laptop kunnen zij toch door studeren. Om alle studentes weer toegang tot het huis te verlenen, wordt er om de twee weken gewisseld met de groep die vanaf thuis studeert. De reiskosten worden vergoed.


Investeren

Tijdens corona beraadde het studiehuis zich ook op de verdere toekomst en op verbeteringen van de ondersteuning van de studentes. Het team in het studiehuis werd vernieuwd en geprofessionaliseerd. Een ‘educational officer’ werd aangesteld: iemand die de studentes begeleidt, adviseert met studie(keuze)zaken en contact onderhoudt met de universiteiten. Ook werd er een samenwerking opgezet met het Institut Francais om de Franse lessen te intensiveren en het aanbod te variëren. Een goede beheersing van het Frans is essentieel voor het goed kunnen volgen van het onderwijs aan de universiteit. Het team bijlesleraren werd uitgebreid met een leraar Economie, Boekhouden, Arabisch recht en computervaardigheden. Komende zomer studeert de eerste groep studentes af. Een aantal studentes heeft aangegeven interesse te hebben om na hun Bachelorsdiploma graag door te willen met een Master-studie. Om deze studentes hierin bij te blijven staan en hun kansen op de arbeidsmarkt verder te vergroten, is besloten een vervolghuis te gaan starten: Dar Moustaqbel 2.

 
Ervaringen

Hafida ait Eddib studeert chemie met als specialisme mijnbouw. Gevraagd naar haar ervaringen tijdens de coronacrisis geeft zij aan dat de crisis een grote klap was voor iedereen. Maar ze leerde wel onafhankelijk te werken en haar tijd heel goed te gebruiken. “De crisis heeft ook het belang van goed onderwijs extra benadrukt”, aldus Hafida. “Veel studenten waren helaas genoodzaakt hun studie te stoppen, maar wij, studenten van Dar Moustaqbel, zijn erg gelukkig. Vanaf het begin van de crisis heeft Dar Moustaqbel voor ons gezorgd als een familie. Onze lessen werden online voortgezet, we kregen een eigen laptop en onze internet- en reiskosten werden vergoed". De Stichting MATellegen ondersteunt het werk van Dar Moustaqbel van harte met een financiële bijdrage.

 

---------------------------------------------------------------------

Stichting MATellegen

De Stichting Dr. Marie Anne Tellegen is opgericht door de VVAO. De stichting draagt de naam van één van haar meest prominente voorzitters, dr. Marie Anne Tellegen. MATellegen is de ANBI-stichting van de VVAO. De Stichting MATellegen bevordert de deelname van meisjes en vrouwen aan hoger onderwijs en versterkt hun positie op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Daartoe ondersteunt MATellegen meisjes en vrouwen met name in het buitenland via projectsubsidies en toelagen.

Doneer op NL42 INGB 0006 6357 13 en geef vrouwen en meisjes een nieuw toekomstperspectief.

---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED