ALV wederom online

Op zaterdag 19 juni a.s. om 10.30 uur begint de ALV online. De studio van RTV Focus in Zwolle vormt dan het decor van de ALV-vergadering. Inloggen kan vanaf 10.00 uur. Alweer voor de derde keer treffen de vertegenwoordigers van de afdelingen elkaar online voor de Algemene Leden Vergadering. Hoewel eenieder inmiddels aan de virtuele bijeenkomsten is gewend, blijft het toch een aparte gewaarwording. De vergadering vindt dit jaar plaats via ZOOM (ook chatten en stemmen) en alle overige leden kunnen de hele vergadering bijwonen op Youtube. In dit artikel meer over hoe het precies werkt.

 

Door Henriëtte van Norel (secretaris hoofdbestuur)

VVAO, Afdeling Amersfoort

 

Evenals de voorgaande editie in 2020 zijn we ook dit jaar weer genoodzaakt om op onze eigen bank plaats te nemen om de ALV 2021 bij te wonen.

Youtube

Via onderstaande Youtube-link kunt u niet meepraten met de aanwezigen in de studio, maar het is natuurlijk wel mogelijk om met een aantal leden van de afdeling de uitzending gezamenlijk te bekijken, onder het genot van een kopje koffie. Dat is aan u. Heeft u een prangende vraag voor de rondvraag, dan kunt u die per mail toezenden aan uw ledenraadsvertegenwoordiger die in de digitale vergaderruimte zit en die kan uw vraag dan stellen.

In de studio

Het hoofdbestuur, met de twee nieuwe aankomende bestuursleden, zijn aanwezig in de studio in Zwolle, evenals de stemcommissie, de notuliste en de moderators voor de chat.

Digitale vergaderruimte

In de digitale vergaderruimte van de ALV zitten per afdeling maximaal 2 mensen die stembevoegd zijn (1 namens het bestuur en 1 ledenraadsvertegenwoordiger namens de leden), alle JAC- en FAC-leden en de leden van verdienste. Al deze mensen kunnen via een speciale ZOOM-link (die per mail verzonden wordt aan de betrokkenen) inloggen en staan op ‘mute’. Per chat in de ZOOM kunnen ze aangeven dat ze een vraag of opmerking hebben. Stellen van een vraag gaat als volgt: ‘Afdelingsnaam, naam, vraag/opmerking’ (vb. Afdeling Amersfoort, mevrouw Jansen, V?). Twee moderators, die achter de chat zitten, zullen de vragen die zij niet zelf kunnen beantwoorden doorspelen aan de bestuurstafel.

Stemmen

Het stemmen verloopt via de leden van de stemcommissie die in de studio aanwezig zijn. De twee mensen per afdeling die stembevoegd zijn, brengen gezamenlijk hun stem uit namens de afdeling. De stemming verloopt dit jaar via een zogeheten ‘Roll and Call’. Zodra de stemming start wordt het overzicht met de stemverhoudingen online gedeeld. De leden van de stemcommissie noemen vervolgens alle afdelingen in de volgorde van het getoonde overzicht op om hun stem uit te brengen (voor, tegen of blanco). De stemmen worden achter de schermen ingevoerd in de spreadsheet en vermenigvuldig met de wegingsfactoren per afdeling (te zien op het getoonde overzicht). Daarna maakt de landelijke bestuursvoorzitter de uitslag bekend. Om 12.30 uur eindigt de ALV en is er gelegenheid om even de benen te strekken.

 

Bijwonen ALV, klik op onderstaande link:

https://youtu.be/9qVv-ETgsXc

 

Middagprogramma

Er is voor gekozen om op 19 juni aanstaande geen online middagprogramma te organiseren. Als hoofdbestuur richten we ons op een leuke, fysieke activiteit in september. Hierover krijgt u binnenkort meer informatie in the VVAO Post.

Tenslotte

Indien er mensen zijn die na het lezen van het bovenstaande toch nog vragen hebben over het verloop van de online ALV. Het staat u altijd vrij om een mail te sturen naar kantoor@vvao.nl. Een fijne ALV gewenst.

 

 


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED