Ongrijpbaar als het leven is de geest

 

Ds. Maria Laan, Parklaankerk Driebergen

en Fred Luiten, Fred Luiten Concertorganisatie

 

Op 17 mei a.s. van 20.00 uur tot 22.00 uur nodigt het hoofdbestuur van de VVAO u, in het kader van Pinksteren, uit voor een online- lezing van ds. Laan van de Parklaankerk in Driebergen-Rijsenburg en voor de ‘Hohe Messe’ van J.S. Bach van de Fred Luiten Concertorganisatie. Na de lezing ‘Ongrijpbaar als het leven is de geest’ van ds. Laan presenteert de Fred Luiten Concertorganisatie uit het rijke archief van de serie Barok Vocaal van het Concertgebouw in Amsterdam een prachtige online-uitvoering van de Hohe Messe van J.S. Bach, uitgevoerd door het wereldberoemde barokensemble Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herreweghe. Solisten zijn onder andere Dorothee Miels (sopraan) en Alex Potter (countertenor).

_____________________________________________________________________

Live-uitvoering Hohe Messe in Concertgebouw Amsterdam
 

Concert:                    J.S. Bach – Mis in b ‘Hohe Messe’

                                  Koor en Orkest van Collegium Vocale Gent o.l.v. Philippe Herreweghe met onder andere

                                  Dorothee Mields (sopraan) en Alex Potter (countertenor)

Datum uitvoering:      5 februari 2022

Plaats uitvoering:      Grote Zaal, Concertgebouw Amsterdam

Organisatie:              Barok Vocaal, Fred Luiten Concertorganisatie

Start kaartverkoop:   1 juni 2021

Prijs kaarten:             voor VVAO-leden € 59,50 (inclusief een drankje vooraf en na afloop)

Aanmelden:              Stuur een mail naar fred.luiten@outlook.com

Info:                          Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met informatie over

                                 hoe u de reservering definitief kunt maken en hoe u (online) tickets

                                 krijgt. In de bevestigingsmail staat ook info over de bereikbaarheid van

                                 het Concertgebouw en het adres.

_____________________________________________________________________

Als pastor is mij gevraagd om voor de uitvoering van de ‘Hohe messe’ van Johan Sebastiaan Bach een korte overdenking te geven op weg naar Pinksteren. De Hoogmis van Bach is niet specifiek een muziekstuk dat met Pinksteren wordt uitgevoerd, maar het is wel een mooie combinatie: de Hoogmis met het feest van de ‘Heilige Geest’. Het bijzondere aan de ‘Hoogmis’ – een naam die overigens aan dit stuk later is gegeven - is dat Bach muziek heeft gemaakt bij een verzameling van teksten, die een vaste plaats hebben gekregen in de traditie van de Rooms-Katholieke kerk. Voor een componist die tot de Lutherse kerk behoorde was dat bijzonder. Als orthodox Lutheraan en theologisch goed geschoold moet hij daar zeker een bedoeling mee hebben gehad, maar kenners van Bach zijn niet eenduidig in zijn beweegredenen.

 

Pinksteren

Misschien gewoon eigenzinnigheid, want door de opkomst van de Verlichting in Bachs-tijd, was bijvoorbeeld het dogma van de Vader, Zoon en Heilige Geest als heilige drie-eenheid niet meer zo vanzelfsprekend. Vertegenwoordigers van de Verlichting vonden dit vooral onpraktisch en enigszins onlogisch, want drie kan toch nooit één zijn? Maar juist in dit klimaat grijpt Bach in de ‘Hohe Messe’ terug naar de oude kerk met teksten zoals in het credo (de geloofsbelijdenis): “Ik geloof in de Heilige Geest, Heer en schenker van het leven, die uit de Vader en de Zoon voortkomt”. En over deze ‘Heilige geest’ wil ik het met jullie hebben op 17 mei. ‘De uitstorting van de Heilige Geest’ beschreven in de Bijbelse geschiedenis in het boek Handelingen ofwel Pinksteren, de christelijke feestdag waarop de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht, maar ook een dag die gezien wordt als het begin van de christelijke kerk.

Het ontstaan

Ik zal jullie meenemen naar dit allereerste begin van de christelijke kerk, naar de omstandigheden en het sociale klimaat waarin deze kerk zijn oorsprong vindt. Wat betekende Heilige Geest toen? En wat kan het eventueel voor ons nu betekenen? Of niet? Want, en daar kan ik de Verlichtingsdenkers niet geheel ongelijk in geven, drie is geen één. En wat is Geest? Wat wordt er bedoeld met dat ‘de Geest over hen heen kwam’? Geest en adem hebben geen substantie. Het is en blijft iets ongrijpbaars. Hoe je het Hebreeuwse woord roeach of het Griekse woord pneuma ook vertaald: adem, storm, inblazing, wind, geest. Het is zowel niets als alles tegelijk. Het blaast en waait waarheen het maar wil. Het is een beweging, net zo ongrijpbaar als het leven zelf.

_____________________________________________________________________

Over de Hohe Messe

Vraag aan Johann Sebastian Bach wat hij zijn mooiste vocale compositie vindt, dan zal hij niet antwoorden de Matthäus of Johannes Passion, maar de Mis in b, beter bekend als de Hohe Messe. In dit werk is the best of Bach gebundeld en zijn de diverse stijlen van hem te vernemen. Bach heeft deze mis niet in één keer gecomponeerd. De losse misdelen werden in diverse jaren gecomponeerd, het Credo bijvoorbeeld in 1732 en het Agnus Dei in 1739.

En zoals sommigen Erbarme Dich de mooiste aria vinden, zo vinden vele anderen Agnus Dei uit de Hohe Messe. Kortom, de Hohe Messe is zeer de moeite waard om live uitgevoerd te zien

 

Collegium Vocale Gent

Collegium Vocale Gent werd opgericht in 1970 door Philippe Herreweghe. Momenteel geldt het als één van de meest vooraanstaande vocale ensembles op het gebied van oude muziek en Philippe Herreweghe als één van de beroemdste dirigenten. In navolging van de laatste inzichten worden de grote werken van Bach en andere componisten in een kleinere, transparante bezetting uitgevoerd. Met Herreweghe als dirigent en solisten als Dorothee Mields en Alex Potter bent u ‘beslist verzekerd van een topuitvoering van Bachs Hohe Messe.

 

Over Barok Vocaal

De serie Barok Vocaal in Het Concertgebouw is een initiatief van Fred Luiten Concertorganisatie en bestaat in 2022 25 jaar. Deze serie wordt zonder subsidie en dus voor eigen kosten en risico georganiseerd. De serie krijgt dus geen overheidssteun. Kenmerkend voor de serie is de hoge kwaliteit, waardoor vanuit geheel Nederland liefhebbers naar de concerten van Barok Vocaal komen. Veel beroemde ensembles en solisten hebben in deze serie reeds opgetreden zoals Freiburger Barockorchester, Akademie für Ate Musik Berlin, Michael Chance, Emma Kirkby, Andreas Scholl en Philippe Jaroussky. Vriend en vijand kwalificeren de serie Barok Vocaal als één der beste in de wereld in dit genre. Geregeld worden de concerten gecombineerd met een maatschappelijk thema. Zo had de serie in 2008 het eerste duurzame klassieke concert van de wereld en in 2018 werd samengewerkt met het College voor de Rechten van de Mens, vanwege 70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens met de beroemde toespraak van Eleanor Roosevelt.

 

Aanmelden 17 mei 2021

 

Onze crowdfundingsactie:

https://www.doneeractie.nl/houd-barok-vocaal-in-de-lucht/-51833

_____________________________________________________________________

 

 


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED