Fem Talks

Datum: 1 december 2022

Tijd: 14.00-16.30 met aansluitende borrel

Locatie: Utrecht

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse Vrouwen Raad in samenwerking met haar lidorganisaties en partners verschillende FEM Talks georganiseerd. Hierin bespraken wij aspecten van een feministische economie met deskundigen uit de academische wereld, Europese instellingen, maatschappelijke organisaties, vrouwenorganisaties, beleidsmakers, politici en individuele vrouwen. Ons doel: aanbevelingen door aan de overheid, werkgevers en andere stakeholders.

 

De FEM Talks werden georganiseerd in het kader van de alliantie Ditwerktwel.nl (2018-2022; WOMEN Inc., Bureau Clara Wichmann, Movisie, WO=MEN, Nederlandse Vrouwen Raad). Er is sinds 2018 veel bereikt (denk aan gratis kinderopvang en uitgebreide verlofregelingen), maar er is nog meer nodig voor een daadwerkelijk duurzame en gendersensitieve economie. Wij schetsen het kader voor de toekomst tijdens de slotbijeenkomst FEM Talks op 1 december 2022. 

 

Purple Pact

Tijdens de bijeenkomst bespreken wij het Purple Pact van de European Women's Lobby, als raamwerk voor een feministische en gendersensitieve economie. Aan welke randvoorwaarden moet zo'n economie voldoen? En hoe wordt een gelijke en gelijkwaardige rol van vrouwen en mannen in deze economie bewerkstelligd? Aan de hand van het Purple Pact en het 10-puntenplan dat is gepresenteerd tijdens Prinsessendag 2022, willen wij met jou als deelnemer in gesprek gaan. Zo willen we aanbevelingen formuleren voor een duurzame, gendersensitieve economie in Nederland op het gebied van het combineren van betaalde arbeid, onbetaalde zorgtaken en in termen van decent work (kwalitatief goede banen). De focus ligt hierbij op de rol van de werkgevers, met name werkgevers in een van de grootste sectoren in Nederland; de zorgsector, de ruggengraat van de samenleving.

 

Sprekers

Een aantal keynote sprekers zullen het woord nemen, waaronder Marit Maij (Directeur Action Aid en bestuursvoorzitter Nederlands Nationaal Comité UN Women), Mary Collins(European Women’s Lobby), Anneke Westerlaken (ActiZ) en Jessica van Ruitenburg(beleidsadviseur FNV).

 

Verdere sprekers maken wij in de komende maanden bekend, dus houdt onze website en social media goed in de gaten!

Praat mee op 1 december!

Alvast aanmelden voor de bijeenkomst van 1 december? Stuur een mailtje naar info@de-nvr.nl. Zien we je daar?

 

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2023 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED