Een prettig leesbare historische roman, geschreven vanuit het gezichtspunt van een sterke vrouw, die een interessant beeld van het Romeinse leven in de hoogste kringen schetst. Het verhaal is doorweven met literatuur uit de klassieke oudheid. Een aanrader!


De inhoud in het kort

In het buitenverblijf van keizer Hadrianus wordt zijn vrouw, de bejaarde Sabina, aan het ziekbed van haar man geroepen en ontdekt daar zijn pijnlijke geheim. Vanaf dat moment wordt ze niet meer tot de keizer toegelaten. Boos en verongelijkt besluit ze het paleis te verlaten en haar intrek te nemen in een klein boerderijtje in een uithoek van het terrein.

Op basis van misverstanden, neemt het verhaal een spannende wending die naar Rome voert. Deze wending levert een goede indruk op van hoe het Romeinse leven er uit kan hebben gezien. Sabina blikt regelmatig terug op haar leven dat haar door de uithoeken van het Romeinse Rijk voerde. Het was niet altijd een gemakkelijk leven naast haar homosexuele echtgenoot, vooral doordat ze veel van haar man hield. Toch moest en wilde ze de rol van keizerin waardig invullen. Ondanks alle ruzies en misverstanden groeien de echtelieden aan het einde van haar leven toch naar elkaar toe.


Bijzondere aspecten

Het verhaal wordt door de hoogste vrouw uit het Romeinse Rijk verteld. Dat levert een mooi beeld van het leven van de hoogste kringen in die tijd. Dat het om een vrouw gaat die zeer zelfstandig is en bij tijden zelfs recalcitrant is te noemen, maakt het boek alleen maar aantrekkelijker.

Al lezend word je meegenomen in de wereld van deze keizerin en de wereld  waarin ze leefde. De in deze wereld passende klassieke literatuur komt door het hele verhaal steeds weer even naar voren. Voor degenen die deze literatuur kennen is dit  een feest van herkenning  en voor de degene die deze literatuur niet kennen, geeft dit  het verhaal een educatief tintje.


Historische roman

Nynke Smit is duidelijk geïnteresseerd in, en bekend met de klassieke wereld en de kunstgeschiedenis van die periode. Ze geeft in haar boek heel precies aan wat gebaseerd is op historische feiten en wat fictie is, een duidelijkheid die een meerwaarde vormt.


De stijl

Het boek is vlot geschreven en leest prettig, zeker voor hen die kennis hebben van de klassieken en de kunstgeschiedenis. Mist men die, dan is het boek aangevuld met een verklarende woordenlijst. Ook de bronnen worden weergegeven, waardoor ook de wetenschappelijke insteek van de auteur merkbaar is. Het is duidelijk dat de auteur al deze kennis in ruime mate heeft, zoals men van een classica misschien kan verwachten. Het boek is prima om in je vakantiebagage meenemen en je tijdens het lezen in een andere wereld te wanen.

'Sabina’ is uitgegeven bij uitgeverij Primavera Pers een algemene wetenschappelijke en educatieve uitgeverij. Dit is terecht, want het wetenschappelijk verantwoorde van deze historische roman en het educatieve aspect zijn ontegenzeggelijk aanwezig.