Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Literatuur

Nederlandse Literatuurkring

aantal leden: 8

De Nederlandse literatuur kring komt ongeveer 6 maal per jaar bij elkaar. 

Leden kunnen boeken voordragen om te lezen en hieruit wordt een keuze gemaakt voor de komende maanden. Iedere zomer wordt een poëzie avond met een gezamenlijke maaltijd georganiseerd. 

Eén lid bereidt de avond voor door documentatie op te zoeken over schrijver en boek. Eén van de andere leden is gastvrouw. Op de poezieavond kiest ieder een eigen gedicht uit om voor te dragen en/of te bespreken. We zijn benieuwd naar jouw keus.

meer informatie of aanmelden

Engelse Literatuurkring I

aantal leden: 8

Deze kring werd opgericht in 1993 en het merendeel van de leden draait al vanaf het begin mee. De sfeer is heel prettig. Soms zijn we het eens over onze waardering voor het gelezen boek, soms ook niet. Het valt me op dat de één wat meer psychologie uit het boek haalt dan de ander hetgeen zeer leerzaam is. Hoewel we allen het afgesproken boek in het Engels (of Amerikaans) lezen, praten we er gezamenlijk over in onze eigen taal. De kring komt met een tweemaandelijkse frequentie bij elkaar in de middag. Je bent van harte welkom.

meer informatie of aanmelden

Leeskring Engels II

aantal leden: 8

In de Leeskring Engels 2 lezen en bespreken we literatuur uit het Engelstalige gebied. Van Ierland tot de VS en van de UK tot Australië. We komen ongeveer acht keer per jaar bij elkaar. Dat doen we op wisselende avonden bij één van de deelnemers thuis. We beginnen om 19.00 uur met een half uur koffie/thee/uitwisseling welbevinden en om 19.30 uur starten we met de bespreking van het boek tot 21.30 uur.

Aan het begin van het jaar stellen we samen een groslijst van interessante boeken samen. Dat kunnen actuele ‘prijswinnaars’ zijn of dierbare boeken uit het verleden. Vervolgens bereidt steeds één van ons de bespreking voor. Onze besprekingen kenmerken zich door het ‘losse’ karakter: een korte introductie en een geanimeerde discussie over inhoud en stijl. We proberen zoveel mogelijk Engels te spreken en het is altijd interessant de visie van eenieder te horen en het komt nauwelijks voor dat deze hetzelfde is! Dat maakt het juist zo afwisselend. Welk boek zou jij willen bespreken?

meer informatie of aanmelden


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED