‘Stem op een vrouw’

Door Marlies Veldhuijzen, vicevoorzitter landelijk hoofdbestuur

en Margreet Slee

VVAO, Afdeling Den Bosch – TilburgAls vrouwen al op vrouwen stemmen, dan is het resultaat nog steeds mager want slechts 31% van de Tweede Kamer, 36% van de Eerste Kamer, 30% van de gemeenteraden en 26% van de wethouders is maar vrouw. Daarom zet de stichting ‘Stem op een vrouw’ (www.stemopeenvrouw.com) zich in om de politieke representatie en emancipatie van vrouwen te verbeteren. Het is een kwestie van doen en daarom deze oproep aan alle mannen in Nederland: ‘Stem op een vrouw’.

Of zoals Christien Brinkgreve (Em. hoogleraar Sociale wetenschappen en schrijver) tijdens de online VVAO Salon op 7 maart jongstleden zei: “Wat we nodig hebben is dat vrouwen en mannen samenwerken om de positie van de vrouw te versterken. Dit om een betere plaats te krijgen. Een vanzelfsprekende plaats. Diversiteit in de politiek is een zaak voor mannen én vrouwen.”

Ambitie

Dit alles begint met een ambitie: de eerste vrouwelijke minister-president, 50% vrouwen in de ministerraad en 50% vrouwen in de Tweede Kamer. En natuurlijk is het ook een pleidooi voor bredere politieke diversiteit. De uitgangspositie is nog nooit zo goed geweest. Er zijn nu 10 vrouwen lijsttrekker van de in totaal 37 lijsttrekkers. 4 van de 10 vrouwen voeren de lijst aan van een (middel-)grote partij: Sigrid Kaag (D66), Esther Ouwehand (PvdD), Lilianne Ploumen (PvdA) en Lilian Marijnissen (SP).

Divers team

In deze politiek tumultueuze tijd is de roep groter naar vernieuwing in politiek en bestuur, naar een meer feminiene leiderschapsstijl als verrijking voor een team. In het onlangs gehouden SER Topvrouwen-debat met Ingrid van Engelshoven (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Mariëtte Hamer (Voorzitter van de Sociaal Economische Raad) kwamen eigenschappen aan de orde als empathisch, goed luisteren, doelgericht, verantwoordelijkheid nemen, participatieve werkstijl en serieuzer. Eigenschappen die doorwerken in de samenwerking, de besluitvorming en in de besluiten op alle publieke dossiers. Het vrouwelijke perspectief is een verrijking.

Tijdens het debat kwamen ook mannen aan het woord, met uitspraken als: ‘De mannen hebben het niet voor de bril, je moet ze helpen’, ‘We laten veel potentieel liggen’, ‘Door de vrouwen in de Raad van Toezicht zijn de vergaderingen serieuzer, meer gefocust en beter voorbereid’ en ‘Mannen let op: de vrouwen maken de mannen beter’.

Het verschil in aanpak

Op de vraag: ‘Zou een diverser team anders hebben geacteerd tijdens de coronacrisis? Wat zou het verschil zijn geweest?’ is nog steeds geen antwoord, zo bleek 7 maart jongstleden maar weer. Tijdens de VVAO-wandelingen in het land, die georganiseerd waren ter ere van Internationale Vrouwendag 2021, was deze vraag dan ook niet voor niets onderwerp van gesprek.

-------------------------------------------------------------------

Overwegingen rondom Internationale Vrouwendag en de aanpak van corona

 

Wat zou er gebeurd zijn als de crisis van maart/april 2020 en het verdere beloop meer vanuit vrouwelijke waarden zou zijn aangepakt?

Zou er dan meer geluisterd zijn?

Zou men hebben durven terugkomen op bewezen foutieve aannames?

Zou er meer openheid van zaken zijn geweest?

Zou er dan meer verbinding zijn geweest tussen de verschillende onderzoeken en resultaten

uit de verschillende wetenschappelijke disciplines?

Zou er meer nadruk hebben gelegen op wat mensen zelf konden doen om minder of niet ziek te worden?

Zou er meer gebruik zijn gemaakt van positieve medicatie-resultaten uit andere landen?

Zouden er minder doden zijn gevallen?

Zou er minder angst zijn geweest?

Zou er meer sprake zijn geweest van de menselijke maat?

Zouden er minder regels zijn opgelegd?

Met andere woorden: zouden we meer verbonden zijn gebleven en had eenieder zich gezien geweten?

Ik persoonlijk denk van wel.

 

Margreet Slee, Psychiater

-------------------------------------------------------------------

 

Seksisme

Seksisme speelt nog altijd een venijnige rol. Het wordt vrouwen moeilijker gemaakt om zich uit te spreken in het publieke debat. Wie zijn mond open doet krijgt een stortvloed van haat terug. Zolang vrouwen worden aangevallen, klein gehouden, beschimpt, beoordeeld op het toevallige gegeven van hun geboorte, moet het georganiseerde tegengeluid worden gehoord. D66-lijsttrekker Sigrid Kaag riep daarom alle mannen op om aan de vooravond van Internationale Vrouwendag 2021 zich uit te spreken tegen seksisme. Kaag: “Ik daag alle vaders, kleinzonen, broers, opa’s, zwagers en zonen uit: Spreek je uit tegen seksisme. Treed er tegenop als je het tegenkomt. Dagelijks. Waar je het ook ziet. Seksisme groeit in de voedingsbodem van de stilte. En die stilte moet worden doorbroken. Trek een streep voor je vriendin, je zusje, je moeder, je vrouw en je oma.” Een duidelijke oproep.

De media

Mildred Roethof (documentairemaker) sprak in het SER Topvrouwen-debat onlangs over de rol van de media in het debat. Het streven naar een gelijke vertegenwoordiging vóór en achter de schermen van de omroep, maar ook aan tafel van de ‘talkshow’ is het nodig om het vrouwelijke perspectief van onderwerpen voor het voetlicht te brengen. Dit is volgens haar van groot belang om de politieke ambities te kunnen realiseren. Prins Constantijn is een man naar mijn hart. Hij geeft openlijk aan dat hij niet plaatsneemt aan een tafel zonder vrouwen. Een eenvoudige, maar zeer doeltreffende manier om een streep te trekken. Goed voorbeeld, doet goed volgen. Dus mannen van Nederland: stem op een vrouw en werk samen met ons.


 

 

 

 

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED