Op naar onze welverdiende plaats

International Women’s Day 2021 VVAO:

‘Be bold, be brave, be brilliant’ and just do it!’

 

Maarn, 8 maart 2021 – In het kader van International Women’s Day 2021 presenteerde de VVAO gisteren een online ‘Salon’ in Amsterdam met een lezing van Christien Brinkgreve, interim Voorzitter Raad van Toezicht van Atria over ‘Oerthema’s in de vrouwenstrijd: macht en gelijkheid’ en een dialoog over ‘Invloed met impact’. Astrid van Heumen (voorzitter Landelijk Hoofdbestuur VVAO) ging samen met ‘Lid van verdienste’ van de VVAO Anneke van Doorne – Huiskens (em. Prof. Sociologie) in dialoog met Christien Brinkgreve, Marguerite Soeteman-Reijnen (Voorzitter SER-Topvrouwen) en Marianne Verhoeven (hoofdredactrice Opzij). Dit alles onder de bezielende leiding van Henriëtte van Norel, moderator en secretaris Landelijk Hoofdbestuur VVAO. De VVAO ‘Salon’ is terug te zien op https://youtu.be/spl9PutgoGI .

In een indrukwekkend betoog nam Brinkgreve de luisteraars mee op een reis door de tijd en sneed zij diverse hardnekkige thema’s aan waarmee generaties vrouwen sinds begin 20e eeuw te maken hebben gehad, en nog steeds hebben. Aan bod kwamen onderwerpen als ‘Gelijke rechten, gelijke behandeling, gelijke inkomens en gelijke kansen’, ‘economische zelfstandigheid’, ‘balans tussen werk en zorg’ en de gevolgen van COVID-19 voor de positie van de vrouw. Na het betoog van Brinkgreve werd de middag voortgezet met een dialoog over ‘Invloed met impact’. Soeteman-Reijnen merkte tijdens de dialoog op dat nog steeds 1 op de 2 vrouwen in Nederland niet economisch zelfstandig is. Daar moet volgens haar de komende jaren dan ook sterk de focus op liggen. Om deze uitspraak te onderbouwen haalde zij het in 2018 verschenen rapport van McKinsey&Company aan over ‘Het potentieel pakken: de waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt’. In dit rapport wordt namelijk gesteld dat een grotere gendergelijkheid kan leiden tot een toename van het bbp met meer dan € 100 miljard. Brinkgreve vult aan: “Meer gelijkheid biedt Nederland beslist enorme kansen en voordelen, maar dat vereist wel grote veranderingen in de manier waarop onderwijs, werk en zorg georganiseerd moeten worden. Een grote sprong voorwaarts zou zijn als mannen en vrouwen elkaar steunen in de strijd naar gelijkheid”. In het kader daarvan opperde één van de VVAO-luisteraars het navolgende: “Eén van de instrumenten om een eerlijkere man-vrouw-verdeling te realiseren in Nederland kan zijn dat de 40-urige werkweek van de man wordt omgezet naar een 32-urige werkweek en dat vrouwen voortaan 32 uur in plaats van 24 uur gaan werken, zoals nu vaak het geval is. Op deze manier kan de bestaande loonkloof tussen mannen en vrouwen worden gedicht.” Van Doorne-Huiskes merkte daarbij wel op dat het van belang is dat dan niet alleen wordt gekeken naar hogeropgeleide vrouwen, maar dat ook de belangen van de vrouwen die het minder hebben getroffen in het leven hierin worden meegenomen. Verhoeven vult aan: “Omdat te kunnen realiseren is het dan wel van belang dat de Nederlandse overheid kinderopvang in Nederland gratis toegankelijk maakt voor alle geledingen in de maatschappij. Dit vereist dus ander beleid.” Van Heumen besluit de middag met de woorden: “De VVAO streeft er al 103 jaar naar dat vrouwen een zo hoog mogelijke opleiding genieten, zodat economische zelfstandigheid voor vrouwen vanzelfsprekend wordt. Hiervoor is volgens van Heumen enerzijds lef nodig van mannen om vrouwen in (sleutel-)posities te benoemen en moed en doorzettingsvermogen van vrouwen om dé geboden kansen te grijpen. ‘Be bold, be brave, be brilliant and just do it’”.

 

Bekijk de video >


Over de VVAO

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding. De VVAO, één van de oudste vrouwenverenigingen van Nederland (103 jaar), geeft haar vrouwelijke leden een stem in de media, bij de overheid, in de politiek en bij andere doelgroepen. De VVAO doet dit onder andere door deel te nemen aan debatten, werkgroepen, contacten met de media en het uitvoeren van eigen projecten. De ANBI-stichting Mattellegen van de VVAO is erop gericht om deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs te bevorderen in binnen- en buitenland. Daarnaast is de VVAO gelieerd aan diverse andere stichtingen, zoals de Stichting Catharine van Tussenbroek , het Charlotte Jacobs Studiefonds en het Jo Kolk Studiefonds. Het laatstgenoemde fonds wil vrouwen die studeren of afgestudeerd zijn aan een universiteit of hogeschool stimuleren om hun opleiding te voltooien of uit te breiden. De VVAO voor ‘een leven lang lid’.

__________________________________________________________________
 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

www.vvao.nl, e-mail kantoor@vvao.nl, contactpersoon Henriëtte van Norel, secretaris en perswoordvoerder landelijk Hoofdbestuur VVAO, tel. 06-51597063

 

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED