Homepage > The VVAO Post > Webinar psychologie

Webinar Psychologie ongewenst gedrag op de werkvloer

De online bijeenkomst (26 September 2023), "Psychologie van Ongewenst Gedrag", georganiseerd voor jongeren van de VVAO, bood inzicht in de complexiteit van ongewenst gedrag en de moeilijkheden bij het melden ervan. Roos Dohmen, een ervaren gedragspsycholoog en adviseur voor veilige organisaties, benadrukte hoe psychologische en sociale veiligheid cruciaal zijn voor het creëren van een omgeving waarin meldingen van ongewenst gedrag kunnen gedijen.

Dohmen begon met het uiteenzetten van menselijk gedrag en de rol van zowel bewuste als onbewuste processen, waardoor ze de aandacht vestigde op de psychologische barrières die individuen weerhouden van het melden van ongewenst gedrag. Deze omvatten factoren als angst voor negatieve gevolgen, sociale normen en schaamte, die vaak resulteren in stilzwijgen, zelfs wanneer er sprake is van ongewenst gedrag.

Om deze barrières te doorbreken, benadrukte Dohmen het belang van het creëren van een psychologisch veilige omgeving waarin open communicatie wordt aangemoedigd, fouten worden geaccepteerd en diverse ideeën worden gewaardeerd. Ze onderstreepte het belang van een evenwicht tussen het bevorderen van een omgeving waarin medewerkers zich welkom voelen om hun zorgen te uiten en tegelijkertijd de normen en verwachtingen van het werk te handhaven.

Verder identificeerde Dohmen specifieke psychologische, sociale en organisatorische barrières die het melden van ongewenst gedrag bemoeilijken, zoals gebrek aan duidelijk beleid, angst voor represailles en onvoldoende communicatie over het onderwerp. Ze bood ook oplossingen aan op individueel, sociaal en organisatorisch niveau, waaronder het instellen van een toegankelijke vertrouwenspersoon, het creëren van een open dialoog over het onderwerp en het implementeren van zero-tolerance beleid.

Door de betrokkenheid van oudere generaties bij de sessie werd de dialoog over ongewenst gedrag uitgebreid tot een inclusieve en diverse discussie, waardoor de impact en relevantie van het onderwerp binnen de VVAO-gemeenschap werden vergroot. De bijeenkomst bood concrete stappen om een cultuur van veiligheid en vertrouwen te bevorderen, met als doel de melding van ongewenst gedrag te vergemakkelijken en een inclusieve werkomgeving te creëren voor alle leden van de organisatie.

 

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED