Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

VVAO internationaal

Onderwijs

Deze internationale component is al sinds de oprichting van de VVAO een belangrijk onderdeel van de vereniging. Kennisoverdracht met experts en promovendi vanuit de verschillende vakgebieden en werelddelen en de onderlinge steun van vrouwen voor vrouwen zijn in de loop der jaren van groot belang gebleken. Culturele bagage en intellectuele vergezichten boeien de VVAO van oudsher en het besef van een voorbeeldfunctie  met de daarbij behorende verantwoordelijkheden is diep geworteld in de vereniging. ‘Onderwijs’ is de beste manier om de positie van de vrouw te verbeteren.

De VVAO is hiervoor actief op drie gebieden:

  • Uitwisseling van kennis en ideeën op internationale congressen en evenementen, alsmede als spreker of deelnemer.
  • Stimuleren van een actieve lobby via debat en dialoog met diverse gremia om vanuit onze visie en expertise vrouwenvraagstukken te agenderen.
  • Directe financiële steun aan buitenlandse studenten (onder andere via micro-krediet). Toegang tot een academische opleiding is het begin van de economische zelfstandigheid van jonge vrouwen. De VVAO doet dit door middel van donaties via onder meer de stichting MATellegen, de ANBI Stichting van de VVAO.

Internationale evenementen

Op gebied van kennisuitwisseling en agendering draagt de VVAO in Nederland onder meer bij aan bovengenoemde doelstellingen op internationaal gebied door de organisatie van:

  • Een jaarlijks openbaar evenement in maart: 'VVAO International Women's Day'. Dit aansprekende seminar heeft nationale en internationale sprekers, alsmede een debat over vrouwenvraagstukken.
  • Een jaarlijks evenement in november:  'VVAO - Women Economic Forum', waar de positie van de vrouw nationaal en internationaal centraal staat, met de nadruk op educatie en economische zelfstandigheid.


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED