Homepage > The VVAO Post > Angela Maas, baanbrekend cardioloog

Angela Maas, baanbrekend cardioloog, zette het unieke van hartaandoeningen bij vrouwen op de kaart.  Een landelijk open programma met Angela Maas als key-note speaker.

De naam Angela Maas komt veel vrouwen bekend voor. Als cardioloog en eerste hoogleraar Cardiologie voor vrouwen in Nederland pleit zij voor bewustwording van het bestaan van sekseverschillen bij ziektebeelden. De afdeling Breda is dan ook zeer blij dat zij haar mogen verwelkomen op haar open jaarlijkse lezing op donderdag 6 oktober a.s. in de prachtige kapel van Ingenhousz. Iedereen is welkom!

Waarom een lezing van Angela Maas?

Breda organiseert elk jaar een open lezing met een thema dat de missie en visie van de VVAO ondersteunt. Denk aan intellectuele verruiming, inclusiviteit en gelijkwaardigheid van vrouwen bevorderen en de maatschappelijke positie van vrouwen verbeteren door kennis en ervaring te delen. Een avond met Angela past daar zeker bij en wel om verschillende redenen die hieronder uiteen zijn gezet.

Met haar kritische klinische blik schoof zij mannenpraat opzij

Angela kwam als cardioloog te werken in een mannenbolwerk. Al gauw zag zij dat vrouwen met andere klachten in de wachtkamer zaten dan mannen. Met haar kritische klinische blik stelde Angela Maas zich de vraag of vrouwelijke hormonen van invloed waren op hart- en vaatziekten en de klachten die zich hierbij uiten. In haar pioniersonderzoek naar de verschillen tussen het mannen- en vrouwenhart constateerde zij onder andere dat vrouwen met hart- en vaatlijden andere symptomen hebben dan mannen en dat ook de vereiste zorg anders is.

Het versterken van een betere positie van de vrouwelijk patiënt

Angela Maas ontpopte zich tot een ware cardiofeminist. Reeds als student was zij betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en voelde zij zich aangetrokken tot de tweede feministische golf. Daarover zegt zij: 'De bewustwording van vrouwen. Economische zelfstandigheid. Dat je niet afhankelijk moet zijn van je man. Het belang van het hebben en houden van een baan. Niet alleen voor je financiële onafhankelijkheid, maar ook voor je eigen ontwikkeling'. Nu pleit zij al jaren voor meer bewustwording dat andere symptomen dan we zien bij mannen een indicatie kunnen zijn van hartklachten bij vrouwen. Zij stelde een speciaal spreekuur in voor vrouwen en onderbouwde de verschillen tussen het vrouwen- en mannenhart. Nu zij met emeritaat is, geeft dit haar de ruimte om in de bres te springen voor de positie van vrouwelijke patiënten in bredere zin. Immers ook bij andere ziektebeelden zijn sekseverschillen een aandachtspunt.

Een leven lang leren

Angela promoveerde op haar vijftigste. Tijdens haar opleiding waren het vooral de mannen die promoveerden, maar toen zij eenmaal overtuigd was van de verschillen tussen man en vrouw in de cardiologie wist ze dat ze moest promoveren om serieus genomen te worden. De totstandkoming van de dissertatie was een groeiproces, zegt ze zelf. Ze combineerde dit met haar werk en een gezin met twee kinderen, maar ze vindt het aanbevelingswaardig om op latere leeftijd op deze manier je vak in te duiken.

Angela Maas zal een lezing geven over het vrouwenhart. We gaan ook kort met haar in gesprek over een leven lang leren en de verbetering van de positie van de vrouwelijk patiënt. Christiane Lennards, lid Raad van Bestuur van het Amphia Ziekenhuis te Breda, zal de inleiding met het thema gendervraagstukken in de zorg verzorgen.

We nodigen alle VVAO-leden van harte uit om op 6 oktober naar Breda te komen.
Meer informatie en aanmelden kan via de website van de VVAO. 

 

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED