Maatschappelijk empowerment en persoonlijke ontwikkeling

Het kerndoel van onze vereniging is empowerment van vrouwen. De VVAO neemt haar verantwoordelijkheid als 100-jarige landelijke vereniging van hoogopgeleide vrouwen om het maatschappelijk debat te voeren over empowerment en economische positieontwikkeling van alle vrouwen, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Meer weten? Lees hier verder. 

Het voeren van het maatschappelijke debat vertaalt zich ook naar persoonlijke ontwikkeling van vrouwen in het algemeen. De VVAO doet dit door kennisdeling en meningsvorming, en door verschillende landelijke en regionale bijeenkomsten te organiseren. Het netwerken en het maken van verbindingen tussen jong en oud, ervaren en onervaren, rolmodellen en gelijkgestemden draagt bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Ben jij benieuwd welke ontwikkelingen dit zijn? Kijk dan hier.

 

 

 

Onderscheidend

Er zijn drie onderscheidende kenmerken van de VVAO ten opzichte van andere vrouwenverenigingen in ons land:

  1. De leden zijn hoogopgeleid (voltooide studie aan een hogeschool of universiteit).
  2. De VVAO behartigt de belangen van alle vrouwen en is landelijk vertegenwoordigd.
  3. De VVAO wil via de weg van educatie, kennisontwikkeling, kennisdeling en meningsvorming een bijdrage leveren aan maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van vrouwen. 

Wil je meer weten over de activiteiten die de VVAO organiseert in het kader van empowerment? Kijk dan bij maatschappelijk of persoonlijk empowerment.

Fondsen

De VVAO ondersteunt verschillende fondsen in Nederland. Deze fondsen zijn er op gericht om deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs te bevorderen in binnen- en buitenland. De stichting dr. Marie Anne Tellegen wil de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs bevorderen in binnen- en buitenland. Stichting Catharine van Tussenbroek wil met het fonds de wetenschappelijke ontplooiing van vrouwen bevorderen. Het Charlotte Jacobs Studiefonds is een studiefonds voor vrouwen die studeren aan een Nederlandse universiteit. Het Jo Kolk Studiefonds wil vrouwen die studeren of afgestudeerd zijn aan een universiteit of hogeschool stimuleren om hun opleiding te voltooien of uit te breiden. Voor meer informatie, zie fondsen. 

Internationaal

Safe Spaces

Internationaal werkt de VVAO samen met Safe Spaces. Deze organisatie is opgericht om een veilige plek te bieden aan meisjes en jonge vrouwen uit de Eastland sloppen in Nairobi, Kenia. Hier leren meisjes zich te ontwikkelen tot sterke vrouwen en kunnen zij aan armoede, geweld, slechte gezondheid en systematische uitsluiting ontsnappen. De VVAO biedt financiële ondersteuning en expertise aan Safe Spaces.