Jo Kolk studiefonds

Het VVAO-lid Jo Kolk vond een goede opleiding voor vrouwen heel belangrijk. Daarom heeft ze bij haar overlijden in 1998 haar vermogen in de Stichting Jo Kolk Studiefonds ondergebracht.

Doel

Het Jo Kolk Studiefonds wil vrouwen die studeren of afgestudeerd zijn aan een universiteit of hogeschool stimuleren om hun opleiding te voltooien of uit
te breiden. Dit doen het fonds door een éénmalige financiële bijdrage.

Beurzen

De Stichting Jo Kolk Studiefonds stelt twee keer per jaar beurzen beschikbaar.

Donaties

De Stichting Jo Kolk Studiefonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Donaties zijn van harte welkom.

Voor meer informatie over het fonds, donaties en/of aanmelden kunt u contact opnemen via JoKolkStudiefonds@vvao.nl

Hieronder kunt u de criteria en aanmeldingsformulieren downloaden: