In deze ongewone tijden, vond ook de jaarvergadering van de VVAO-afdeling Utrecht op ongewone wijze plaats. Nadat deze bijeenkomst eerder was uitgesteld, besloot het bestuur deze alsnog op woensdag 1 juli digitaal te houden. Het was een nieuwe ervaring om zo van een aantal bestuursleden afscheid te nemen en nieuwe bestuursleden te verwelkomen. Kijk voor de stukken en het verslag van deze bijeenkomst verder bij Afdelingsnieuws en onder Documenten