Veel kringen hebben de afgelopen tijd vanwege Corona moeite gehad om bij elkaar te komen. Het bestuur wil graag een handreiking doen en stelt een eenmalig bedrag van 50 euro beschikbaar als aanmoediging voor elke kring die binnen het nu toelaatbare iets voor de eigen of alle leden wil organiseren. Uiteraard is het de bedoeling dat dit geld gebruikt wordt als bijdrage aan een activiteit voor zoveel mogelijk kringleden. De kring Vrouwen van de Toekomst ging bijvoorbeeld op 19 juli met deze bijdrage gezamenlijk picknicken in het Amstelpark.

Kringleiders kunnen een mail sturen aan amsterdam@vvao.nl met daarin de activiteit, het aantal aanwezigen en de kosten. Er moeten wel scans/foto’s van de bonnetjes bijgeleverd worden en de volledige bankgegevens van de kringleidster voor vergoeding van de gemaakte kosten.

 

Het bestuur hoort uiteraard ook graag of er leden zijn die andere ideeen hebben om in deze vreemde tijden elkaar toch te kunnen blijven ontmoeten en actief te blijven op het gebied van vrouwenzaken.

 

Namens het bestuur, Sophie Witteveen.