Na afloop van de ALV van de afdeling Leiden is er een lezing door Ellen Weiss.

Ben je nieuwsgierig naar de mens achter de rechter?

Hamer van rechter

Ellen is ruim 40 jaar verbonden aan de rechtspraak. Zij zal vertellen waarom zij voor het rechterschap heeft gekozen,  hoe haar opleiding eruit heeft gezien, en wat voor soort zaken zij heeft behandeld en nu nog behandelt. Waarom is zij niet van baan veranderd? En wat doet het rechterschap met je als mens en als vrouw? De rechtspraak is op dit moment veel in de belangstelling. Strafzaken halen heel vaak de krant, maar ook de achterstanden, de financieringstekorten en het mislukken van de digitalisering krijgen veel aandacht in de pers en de politiek. Ook die onderwerpen zullen aan de orde komen. Natuurlijk is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen.

Locatie: FNV zaaltje Leiden (Rooseveltstraat 55)
Aanvang ALV: 20.00
Inloop: vanaf 19.30
Aanvang lezing: 21.00 (ongeveer)