Het bestuur van onze afdeling NHN koos ‘Levensvragen’ als jaarthema voor het komend verenigingsjaar. Margreet Nool, bestuurslid NHN en de commissieleden Lenny Scheepstra, Henriëtte Velu, Ingrid Thiellier, Annemarie Tjalma en ondergetekende hebben de afgelopen maanden dit uitgewerkt tot, naar we hopen, een boeiend jaarprogramma.

Harry Kunnemann omschreef existentiële levensvragen als trage vragen; we krijgen er geen pasklaar antwoord op, hoe graag we dat ook zouden willen. Dat neemt niet weg dat die vragen ons vaak en intensief bezig kunnen houden. Waar doe ik goed aan? Moet ik nu wel of niet …? Wat staat me te wachten als ik kies voor…? En vul zelf dit lijstje maar aan met de onderwerpen waaraan deze vragen verbonden kunnen worden, zoals fysieke inperking, sociaal maatschappelijk functioneren, relationele e/o werk-gerelateerde verhoudingen. We hebben als commissie een keuze gemaakt en daarbij hopen we natuurlijk dat dit een keuze is die velen van jullie zal aanspreken. Mocht je je agenda voor komend jaar al willen invullen, dan kun je de volgende data vast noteren: donderdag 5 maart, vrijdag 17 april, woensdag 20 mei, dinsdag 23 juni, woensdag 30 september, donderdag 22 oktober, vrijdag 20 november. Steeds een andere weekdag, zodat we niemand met een vast weekprogramma uitsluiten van alle avonden. Op 22 januari zullen we ons programma verder inleiden en presenteren. We hopen jullie op deze avond, die een combinatie wordt van jaarvergadering, uitluiden van de oude commissie en presentatie van het jaarprogramma dan ook te mogen ontmoeten. We hebben er zelf zin in!

Namens de commissie, Evelien van Melle