Op 2 november jl. heeft de VVAO Haarlem een Benefietavond gehouden ten bate van de Wereldkeuken Haarlem. De avond vond plaats in de Oude Kerk te Heemstede met borrel en diner, geheel aangekleed en verzorgd door de medewerkers van de Wereldkeuken.

Tijdens de borrel vertelde de voorzitter, Florentine van Eeghen over ontstaan en doelstellingen van de VVAO en over de doelstelling van de avond, het bijeen brengen van financiële middelen voor de opleiding van de medewerkers van de Wereldkeuken. De directeur van de Wereldkeuken, Mirjam Rentema zette uiteen hoe de Wereldkeuken is ontstaan en wat voor belangrijke rol deze speelt om de medewerkers/statushouders op weg te helpen in onze maatschappij. De medewerkers koken de gerechten uit hun geboorteland. Opleiding is daarbij erg belangrijk om hetzij elders een volwaardige baan te krijgen, hetzij de Wereldkeuken te laten uitgroeien tot een professioneel, zichzelf bedruipend restaurant.

Beide sprekers gingen in op het thema hoe je je thuis kunt gaan voelen in je nieuwe land. Door mensen om je heen die zich in je inleven. Door een ‘second family’ te vormen waar je steun bij ondervindt en bij wie je je verhaal kwijt kunt. Bij de Wereldkeuken heeft Mirjam een omgeving geschapen waar je als een soort bijzaak verwantschappen vormt, heel onnadrukkelijk en terloops terwijl je met anderen bezig bent, met koken, kunst, muziek.

Tijdens het diner hield Paul Schnabel, oud-directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau een lezing over de emancipatie van de vrouw en haar deelname aan het arbeidsproces in de afgelopen 100 jaar en de ontwikkeling van de allochtone vrouwen van de 1e, 2e en 3e generatie. Er was zang door de zanggroep van de Wereldkeuken (Iraanse liefdesliederen) en er werden kunst en andere voorwerpen verkocht, gemaakt door de medewerkers van de Wereldkeuken. De makers van de gerechten vertelden bij de verschillende gangen waar ze vandaan komen en wat ze hadden gemaakt.

De lezing van Paul Schnabel leverde een aantal interessante gegevens op. Wist je dat in 1960 slechts 2% van de vrouwen werkte en dan ook nog vaak in het bedrijf van haar man (winkel of boerderij)? En dat nu 55% van de promovendi vrouw is en Nederland koploper is in de arbeidsparticipatie van vrouwen, weliswaar in deeltijd? Maar in landen waar geen deeltijdarbeid is toegestaan, is de arbeidsparticipatie van vrouwen ook minder.
Ook de allochtone vrouwen komen op. 45% van de 2e generatie geniet hoger onderwijs tegen 55% van de autochtone vrouwen. Ook wat betreft de leeftijd waarop huwelijken worden gesloten en men kinderen krijgt, schuiven vrouwen met verschillende achtergronden naar elkaar toe. Alleen de kloof tussen hoger en lager opgeleiden wordt groter. Lager opgeleide vrouwen werken meestal niet, terwijl hun man vaak ook minder salaris binnen brengt.

Er waren 46 deelnemers aan de avond waarvan ongeveer de helft van buiten de VVAO (mannen en vrouwen). Om bekendheid te geven aan het evenement hebben we een digitale flyer laten maken (door de Wereldkeuken) die we hebben rondgestuurd aan alle leden van de VVAO Haarlem met het verzoek om deze door te sturen naar hun vrienden, kennissen en andere clubs. Ook hebben we de flyer met een oproep tot deelname op onze website geplaatst. Daarnaast hebben we de flyer gestuurd aan de besturen van naburige afdelingen van de VVAO en aan serviceclubs in deze regio. Ook de Wereldkeuken heeft de flyer op zijn website en social media geplaatst.
Verder hebben we de flyer als papieren poster en flyer verspreid in de winkels op de drukste winkelstraat van Heemstede voor op het raam en op de lees/koffietafels.

Ook hebben we contact gezocht met de plaatselijke kranten, de Heemsteder (gratis weekblad met bereik van 15.000 huishoudens) en het Haarlems dagblad. De Heemsteder heeft een interview afgenomen met een bestuurslid en een lid van de voorbereidingscommissie en dit twee weken geleden in de krant geplaatst. Op de benefietavond bleek dat enkele deelnemers zich hadden aangemeld op basis van dit artikel in de Heemsteder.

Het Haarlems dagblad heeft een fotograaf gestuurd op de avond zelf en een verslagje van het evenement in de krant gepubliceerd. Daarmee hebben we in de plaatselijke kranten ruim publiciteit aan het evenement èn aan de VVAO kunnen geven.

Namens de voorbereidingscommissie,
Grieta Mensing