3 minuten lezen

 

In korte interviews vertellen VVAO-vrouwen de komende weken hun verhaal. Allemaal hebben zij nu te maken met de (gevolgen van) de coronacrisis. Hoe? Dat lees je in onze serie VVAO-vrouwen in coronatijd. In dit eerste deel is het woord aan Barbara Snabilié, VVAO afdeling Groningen.

 

Barbara Snabilié beheert een promotiewebsite voor bedrijven in de congressector en werkt als notulist voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast is zij bestuurlijk actief als voorzitter van de afdeling Groningen van de VVAO en als districtsbestuurslid van de vereniging Humanitas in Noord-Nederland. In dit gesprek ligt de focus op haar werk als districtsbestuurslid van Humanitas.

 

Barbara Snabilié met het tijdschrift van HumanitasBarbara Snabilié met het Humanitas magazine 'Van Mens Tot Mens'.

 

Hart onder de riem

Barbara Snabilié: ‘Vanwege de coronacrisis spraken we als districtsbestuur af contact op te nemen met de afdelingsvoorzitters van Humanitas in ons gebied. Het districtsbestuur wil de afdelingen een hart onder de riem steken. De afdelingsvoorzitters hebben ons bijgepraat over de actuele ontwikkelingen in hun afdelingen en de gevolgen daarvan voor de deelnemers en de vrijwilligers van Humanitas.’ 

 

Luisterend oor bieden

‘De activiteiten voor kwetsbare mensen liggen vrijwel stil. Het persoonlijke contact dat vrijwilligers en beroepskrachten met de deelnemers hebben, beperkt zich nu tot telefonisch contact. Zij kunnen een luisterend oor bieden en signaleren wanneer de leefsituatie van deelnemers zorgelijk is. Wanneer een deelnemer bijvoorbeeld in een sociaal isolement raakt of in grotere financiële problemen komt, kan Humanitas dit melden bij het sociaal team van de gemeente. Waar mogelijk zetten de vrijwilligers telefooncirkels op. Daarnaast denken sommige afdelingen na over het opzetten van een telefoonlijn waar mensen hun verhaal kwijt kunnen.’

 

Nieuwe contactmogelijkheden verkennen

'Met de afdelingen kijken we verder naar mogelijkheden om iets van de dienstverlening van de vereniging Humanitas in de lucht te houden. Misschien biedt een app als Zoom een alternatief voor het persoonlijke contact tussen de vrijwilligers en de deelnemers.'

 

Wat zou het mooi zijn als mensen in deze crisistijd nog meer omzien naar hun kwetsbare buurtgenoten en hen helpen om het sociale netwerk te versterken.

 

'De grootste uitdaging is om gezamenlijk, vanuit een positieve grondhouding, alternatieve contactmogelijkheden te verkennen en te benutten om het sociaal isolement van deelnemers te beperken.

Ik ben blij verrast dat er zoveel nieuwe ideeën ontstaan door de huidige beperkingen. Zo heeft een bank de vrijwillige inzet van hun medewerkers aangeboden nu deze minder werk hebben. Het zou mooi zijn als deze mensen zich voor langere tijd aan onze vereniging willen verbinden.

 

Wat leer je?

‘Wat corona me leert is dat in tijden van crisis creatieve ideeën ontstaan, die waardevol kunnen zijn als we ze weloverwogen naar de praktijk vertalen. En die voor de toekomst ook heel bruikbaar zijn.’