Dr. Tara Donker, VU Amsterdam, is ervan overtuigd dat een voor iedereen toegankelijke en betaalbare behandeling voor specifieke fobieën, zoals hoogtevrees, mogelijk is door slim gebruik te maken van bestaande technologie en recente wetenschappeijke inzichten. Op dit moment ontwikkelt Donker een zelfhulp-therapie tegen hoogtevrees: ‘OPHOBIA’. Deze therapie kun je op je smartphone volgen, door een game te spelen. De methode is momenteel in de testfase.

 

Virtual reality

Donker, klinisch psychologe, ontwikkelde een fobietherapie in de virtual reality, om hoogtevrees te overwinnen. Deze therapie is vorm gegeven als een game, waarbij de cliënt een carboard VR bril draagt en zo via een smartphone-app tijdens het gamen zijn of haar hoogtevrees kan overwinnen. OPHOBIA is gebaseerd op gedragstherapie, een therapie die haar werkzaamheid bewezen heeft bij dit soort klachten.


Smartphone-app

Op je smartphone  kun je deze therapie volgen. Door deze zelfhulpvorm zouden regelmatige bezoeken aan een therapeut niet meer zo  nodig zijn, waarmee voor sommige patiënten een belemmering wordt weggenomen, zoals het moeten reizen of voor anderen het overwinnen van een schaamtegevoel

Game

Tijdens het korte symposium, werd deze methode gedemonstreerd. Je wordt virtueel meegenomen de hoogte in waardoor, terwijl je speelt, je angst voor hoogten steeds minder wordt en uiteindelijk verdwijnt.

De methode is nu in de fase dat proefpersonen de methode gaan uitproberen.

Als de verwachtingen uitkomen en de methode succesvol blijkt te zijn, dan volgt over enige tijd  een soortgelijke therapie voor claustrofobie en andere psychische aandoeningen, waarbij Donker als voorbeeld gaf dat deze methode zou kunnen bijdragen aan suïcidepreventie.

Mocht u dus hoogtevrees hebben of anderen met deze vrees kennen, dan kunt u zich nog aanmelden bij Donker: t.donker@vu.nl