Veel van de veranderingen in de (pop)muziekbusiness worden gedragen door technologische ontwikkelingen. Lange tijd was muziek alleen live te beluisteren. Zonder een muzikant was er geen muziek. De opkomst van de vinylplaat en de radio bracht hier zo’n 100 jaar geleden verandering in. Plotseling was het mogelijk om muziek, onafhankelijk van de muzikant te verspreiden. Mensen konden op elk gewenst moment genieten van muziek in de privacy van hun eigen huis.

 

In de jaren ‘80 werd vinyl vervangen door de cd en de radio aangevuld door muziekclips op de TV. Zo’n 15 jaar geleden kwam er de USB-stick bij en nu zijn streamingdiensten zoals Spotify in opkomst. Tegelijk is er een ontwikkeling terug naar huiskamerconcerten.
Ook in het maken van muziek hebben technologische ontwikkelingen een rol gespeeld. Bijvoorbeeld door het versterken van het geluid, waardoor het bereik groter kon worden. Muziekfestivals, die sinds eind jaren ’60 van de vorige eeuw aan een gestage opmars zijn begonnen, zouden zonder deze technologie niet mogelijk zijn. Het orgel deed zijn intrede in de populaire muziek, wat weer tot de ontwikkeling van elektronische muziek heeft geleid. Kraftwerk was er in de jaren ‘70 van de vorige eeuw al mee bezig, zoals blijkt uit hun hit ‘The Robot’. Ze waren het grote voorbeeld voor de technogolf in de jaren ‘80. Ook hier is een golfbeweging te zien met de populariteit van folkgetinte rock zoals ‘I Will Wait’ van Momfort and Sons.

 

Flexibele muzikanten en flexibel leiderschap

Door de snelle afwisseling van nieuwe trends moeten popmuzikanten ook in hun persoonlijkheid flexibel zijn. Je kunt van de ene dag op de andere ineens beroemd worden. Een illustratief voorbeeld hiervan is de band Nirvana. Mijn collega’s bij Paperclip Agency boekten de eerste Europese tour voor deze band. Ze speelden toen voor 50-150 bezoekers per show. Toen Nirvana in de VS doorbrak, waren ze net aan hun tweede Europese tour bezig. Het overviel ze. Tijdens de tour braken ze ook in Europa door. Ze hadden geen idee hoe ze met de plotselinge roem moesten omgaan.

In feite is de flexibiliteit die van muzikanten wordt gevraagd vergelijkbaar met de flexibiliteit die (vrouwelijke) managers nodig hebben om succesvol te zijn. In 2008 verscheen het boek Vrouwelijk Leiderschap van Joanna Barsh en Susie Cranston. Ze hebben voor het McKinsey Institute het ‘geheim’ onderzocht van vrouwen die de Fortunes 500 bereikt hebben. Ze hebben vrouwen geïnterviewd zoals Christine Lagarde (nu IMF), Anne Nulcahy (Xenox) en Gerry Layborne (Nickelodeon). Al deze vrouwen scoorden heel hoog op vijf aspecten: meaning, framing, connecting, engaging en energizing. Barsh en Cranston hebben hieruit het concept van ‘centered leadership’ ontwikkeld. Ook voor muzikanten zijn deze vijf aspecten belangrijk om te kunnen groeien.

 

Bij meaning gaat het om het ontdekken van je bezieling
Waar het je om te doen is, waarvoor je muziek maakt.

Framing gaat over een positieve instelling.
Die is deels genetisch bepaald en deels kun je er ook zelf iets aan doen, zoals we geleerd hebben uit de ‘positive psychology’.

Connecting gaat over je netwerk, welke manier van netwerken bij je past en hoe je die het beste in kunt zetten.
Netwerken is voor muzikanten heel belangrijk. Veel muzikanten hebben nog niet door, dat je ook met een netwerkdesign kunt werken. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een lijst van 10 mensen die in je netwerk zouden moeten zitten, zoals een realist, een idealist en een bruggenbouwer.

Engaging helpt je om het lef te vinden ervoor te gaan en betrokkenheid te tonen.

Energizing om je energie in balans te houden door te weten wat je energie geeft en wat bij jou energie vreet. Echt interessant wordt het, als je aan het eind merkt hoe alles met elkaar samenhangt en elkaar kan ondersteunen. Zo kan je netwerk je helpen om te ontdekken wat je bezieling is of ben je als energiek persoon interessant om mee te netwerken. Op presentaties bij de afdelingen Nijmegen, Arnhem, Eindhoven en Rotterdam heb ik deze vijf aspecten al uitgebreid toegelicht. 

 

Online workshop

Ik ben persoonlijk enorm geïnspireerd door het model van ‘centered leadership’. Het heeft me op het idee gebracht een online workshop voor muzikanten te ontwikkelen. Deze workshop gaat over de eerder genoemde vijf aspecten. In de zes weken durende Online Workshop ‘5 Empowerment Tools For Musicians’ laat ik de deelnemers hun sterke kanten ontdekken. Ze krijgen een lijst van 24 positieve eigenschappen voorgelegd. Ze kiezen zeven eigenschappen, waarover zij beschikken. Ze vragen aan drie of vier vrienden of familieleden om ook voor hen te kiezen. Zo ontstaat een persoonlijke lijst van goede eigenschappen. De deelnemers leren hoe ze die positieve eigenschappen vervolgens in kunnen zetten in hun carrière als muzikant waardoor ze in een positieve spiraal terecht kunnen komen. Daarna leggen we de verbinding met de vijf hiervoor genoemde aspecten van succesvolle vrouwen.

In juni heb ik de eerste editie van deze workshop gegeven met heel enthousiaste reacties. Heel treffend was de reactie van Sky Hunter uit Engeland:”This workshop engages the ‘higher’ forms of business. It’s more a personal development rather than a ‘how to’ workshop yet it connects directly to business. Would I recommend it? Definitely!”. Deelnemers krijgen de wortels die ze nodig hebben om door de rukwinden in de muziek business niet omver gewaaid te worden. Meer informatie over de workshop is te vinden op mijn blog.

 

Dit artikel verscheen eerder in VVAO e-ZIN 24, december 2015