Op 16 december a.s. viert de VVAO Utrecht het 17e lustrum met een gevarieerd programma van lezingen en andere activiteiten in de Sterrenwacht Sonnenborgh te Utrecht.

 

Programma
12.00-13.00 Ontvangst met lunch
13.00-13.15 Opening en welkom door voorzitter VVAO Utrecht
13.15-14.30 Beelden van de toekomst
                   Joke Hermsen - Schrijfster en filosofe
                   Marcella Wijngaarden - Astronome, UvA
                   Heike Vallery - Associate professor robotica, TU Delft
14.30-15.15 Forumdiscussie
15.15-15.45 Pauze
15.45-17.00 Rondleiding Sterrenwacht
                   Sieraden Johanna Westerdijk - tentoonstelling en ontmoeting met
                   kunstenaars
17.00-17.30 Sterren kijken
17.30-18.30 Borrel
                   Lustrumkoor
                   Duo Olivia
18.30-21.30 Diner

Aanmelden, kosten en betaling
Aanmelden uiterlijk voor 12 december 2017 per e-mail bij Ineke Ham, cjmham@hotmail.com. De kosten voor zowel leden als introducees bedragen voor het dagprogramma € 25; voor dagprogramma + diner € 55. Uw aanmelding is definitief na ontvangst van uw betaling op bankrekening NL89RABO0107226618 t.n.v. VVAO Utrecht o.v.v. Lustrum 2017 en uw naam.

Locatie
Sterrenwacht Sonnenborgh Utrecht, Zonnenburg 2, Utrecht

INSCHRIJVING VERLENGD TOT 12 DECEMBER 2017!