opgave voor 27 oktober bij e.roor2@chello.nl

De lezing wordt verzorgd door Con van Regteren

Het onderwerp is: voedselverspilling