Judith Koelemeijer, schrijfster van meerdere non-fictie romans waaronder het bekende Het zwijgen van Maria Zachea, spreekt over het leven van Etty Hillesum. De dagboeken van deze joodse vrouw zijn inmiddels in 21 talen vertaald. Sinds de publicatie in 1981 zijn er wereldwijd meer dan 1,5 miljoen exemplaren van verkocht. Het rijke gedachtegoed van Etty Hillesum blijkt voor velen een voortdurende inspiratiebron. Toch is er over het leven van Etty Hillesum zelf opvallend weinig bekend. In opdracht van de Etty Hillesum Stichting werkt Judith Koelemeijer sinds 2015 aan de biografie van Etty Hillesum. Tijdens haar uitgebreide onderzoek ontdekte zij tal van interessante nieuwe bronnen die het bestaande beeld van Etty Hillesum op belangrijke punten aanvullen of nuanceren. De leidraad van Judith Koelemeijer is de vraag naar het waarom van Etty’s handelen in oorlogstijd.