Doel: de besturendag van november zal in het teken staan van onze visie op de toekomst van de VVAO.

Waarom: vanaf november 2018 zijn we al met elkaar in gesprek over de toekomst van de VVAO nadat er al jaren ook op besturendagen en algemene vergaderingen zorgen uitgesproken werden over de toekomst van de VVAO.

Vragen als ‘waar staan we voor als VVAO?’ en ‘in welke richting willen we ons als VVAO ontwikkelen?’ waren leidend voor voorgaande gesprekken. Sessies met bestuursleden werden afgewisseld met werkgroep bijeenkomsten en de stand van zaken werd steeds met elkaar gedeeld. Nu staan we op het punt om deze nieuw-gedefinieerde (concept) visie te delen met alle leden.

Verwacht resultaat: de komende besturendag staat in het teken van de nieuwe toekomstvisie. Deze beweging heeft echter alleen kans van slagen als deze visie ook gedeeld wordt door alle afdelingen, zowel besturen als leden. Daarom zullen wij een heldere, beknopte visie presenteren - met concrete handvatten - die bedoeld is om met de leden te delen en het gesprek hierover aan te gaan. Dan gaat het over verwachtingen, over wat allemaal hetzelfde blijft en wat er verandert. Waar leden een bijdrage kunnen leveren en hoe we samen kunnen bijdragen aan de nieuwe visie. De praktijk zal leren dat er al veel gebeurt dat past in de nieuwe visie en dat willen we graag zichtbaar maken.

Als we hier zicht op hebben, kunnen we elkaar versterken, hebben we meer impact op voor de VVAO belangrijke thema’s en kunnen we intern en naar de buitenwereld (weer) een herkenbaar gezicht uitdragen.

Opgeven kan via deze link.

Locatie:

Vergadercentrum Domstad in Utrecht
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Tijd (uur)

Agenda

Omschrijving

11.00 – 11.10

Opening

Introductie op deze dag

 

11.10 – 12.00

Inspiratie: Trends in de ontwikkeling van de positie van vrouwen.
 

Danielle Schreurs, Trendwatcher o.a. op het gebied van genderthema’s

 

12.00 – 13.00

Het delen van de toekomst van de VVAO.

Presentatie van de nieuwe (concept) visie voor de VVAO

 

13.00 – 14.00

Lunchpauze

 

Tijd om elkaar te ontmoeten

14.00 – 15.30

Werken aan activiteiten

Concrete vertaling van de visie naar activiteiten voor de VVAO (op landelijk, regionaal, afdelings- en kringniveau)

 

15.30 – 16.00

Korte terugkoppeling en samenvatting

 

 

16.00

Afronding en borrel