Boekenkring

Contactpersoon: Annelies Eenhorst: aeenhorst@gmail.com

Onderwerp
Lezen van Nederlandse literatuur, geen vertaalde boeken.

Toegevoegde waarde
De nieuwe boeken die uitkomen in de Nederlandse literatuur zijn niet altijd zo goed als wat je volgens de recensies zou mogen verwachten. Je neemt nu kennis van die boeken en hoeft er hooguit maar één te kopen. Daarnaast worden er ook goede boeken ingebracht die vrijwel niemand heeft gelezen, maar waarover iemand zeer enthousiast is. Met elkaar wordt beslist welke boeken op de doorgeeflijst komen.
Daarnaast kost deze kring minder tijd, omdat je geen boekbesprekingen hoeft te houden noch naar een bijeenkomst hoeft, én je hoeft je niet bezwaard te voelen wanneer je een boek niet gelezen hebt.

Werkwijze
Van september tot het voorjaar geven de leden maandelijks een boek aan elkaar door. Er moet minimaal één recensie bij het boek worden gevoegd. Achterin het boek is een briefje waarop commentaar kan worden geschreven maar dat is niet "verplicht". Het jaar wordt afgesloten met een uitgebreide lunch bij een van de leden thuis. Daar worden de gelezen boeken besproken en wordt de nieuwe lijst in overleg met elkaar vastgesteld. De maanden juli en augustus worden er geen boeken doorgegeven.

Aantal leden: 9 leden. Nieuwe leden zijn welkom.


Bijeenkomsten:
1 keer per jaar voor een lunch