Bridgekring

Contactpersoon: Mariëlle Tamsma en Driek Bronsgeest

Mariëlle Tamsma en Driek Bronsgeest hebben een nieuwe bridgekring opgericht. Het doel is gezelligheid, sociaal contact en ons bridgespel verbeteren.

Er wordt gespeeld op maandagavond in de huiskamer met roulerende gastvrouwen, 1 x per 14 dagen. Gestreefd wordt naar een groep van maximaal 12 vrouwen, waarvan er 8 per avond bridgen volgens een rooster. Een bridgepartner is niet nodig, want er worden geen vaste koppels gevormd. Spelers moeten min. 4 jaar bridge-ervaring hebben.