P- en P kring

Contactpersoon: Climmy de Brauw: climmy@planet.nl

Onderwerp
Onderwerpen zijn gerelateerd aan het vak: pedagogie en psychologie. In het verleden ging het voornamelijk over het vak en kwesties daaromtrent. Tegenwoordig zijn de thema’s soms ook algemener, vooral richting filosofie en spiritualiteit.

Toegevoegde waarde
De kring is gestart in de jaren 90 van de vorige eeuw. Veel leden zijn al heel lang lid, ze voelen zich sterk met elkaar verbonden.

Werkwijze
In januari wordt gezamenlijk gegeten. Dan komen thema’s op tafel die op het programma kunnen komen. Maar niks ligt vast, er kan altijd afgeweken worden omdat er zich iets nieuws voordoet. De bijeenkomsten worden doorgaans door 1-2 leden voorbereid. De coördinator maakt een verslag van wat er besproken is.

Aantal leden: 13 leden (max. 14)

Bijeenkomsten:
De kring komt vijf keer per jaar bijeen; in januari wordt gezamenlijk gegeten en dan zijn er voor de zomer twee bijeenkomsten en na de zomer nog twee.