Seniorenkring

Contactpersoon: Mary Bongaerts: mary.bongaerts@outlook.com

Onderwerp
Algemene kring van leeftijdsgenoten, richtleeftijd is 75 jaar e.o.

Toegevoegde waarde

De leden hebben een brede belangstelling die ze, ondanks de door de leeftijd soms geringere mobiliteit, graag met anderen willen blijven delen. De onderwerpen die besproken worden, lopen parallel aan het jaarthema van de VVAO Zwolle. Maar ook is bij voorbeeld de CELE-lezing 2018 door Prof. Paul Frissen: “De Vrije Burger en de Gevaarlijke Staat” over Tragiek,  Transparantie en Taboes, onderwerp van gesprek geweest.

De kring is dus geïnteresseerd in actuele onderwerpen. Dat alles gebeurt in een prettige en ontspannen sfeer. De kring hoopt zo nog jaren door te gaan.

Werkwijze: De leden komen om de zes weken of twee maanden samen op een woensdagmiddag bij een lid thuis. De gastvrouw houdt ook de inleiding.

Aantal leden: 6 leden. Nieuwe leden zijn welkom.

Bijeenkomsten: elke 6-8 weken, woensdagmiddag