V8

Contactpersoon: Monique Suurd: m.suurd@kpnplanet.nl

Onderwerp
Algemene kring van leeftijdsgenoten dan wel vrouwen in dezelfde levensfase. Leeftijd moet ruim gezien worden: 55 – 65.

Toegevoegde waarde
De V8 kring is opgericht in 1988 als jongerenkring. De onderlinge band is hecht, mede omdat je allemaal min of meer in dezelfde levensfase verkeert. De kringavonden zijn gezellig, maar ook avonden waar je rijker vandaan komt.

Werkwijze
De kring is niet strak georganiseerd, er is geen jaarprogramma, maar er wordt wel geprobeerd een jaarthema aan te houden. Iemand die een leuk idee heeft, komt met een voorstel en organiseert vervolgens een activiteit. De laatste jaren heeft de kring activiteiten rond thema’s georganiseerd: Amerika, Rusland, Spanje, mode. Allerlei activiteiten vloeien er uit voort: excursies, lezingen, museumbezoeken, presentaties. De gezelligheid staat centraal, maar de avond moet wel ergens over gaan. Alle leden doen actief mee.

Aantal leden: 10 leden. Nieuwe leden zijn welkom.

Bijeenkomsten:
4 - 5 keer per jaar