Middagkring

Contactpersoon: Thea Bekker

De middagkring is opgericht door en voor die leden die het moeilijk vinden ’s avonds uit te gaan, al is natuurlijk iedereen welkom. We komen bijeen eenmaal per 6 tot 8 weken bij een van de leden thuis, waarbij ieder in principe aan de beurt komt. Het accent ligt op gezellig samen zijn, al wordt er op dit moment nog gezocht naar een vorm waarin iedereen zich kan vinden en mogelijk een (klein) deel van de middag iets leerzaams verteld wordt door een van de deelneemsters.