Internationale Salon

Contactpersoon: Anneke van der Sandt

De Internationale Salon in Den Haag is een internationaal georiënteerde groep leden van de VVAO. De Salon heeft zich vanaf haar oprichting in 1999 verdiept in een diversiteit aan internationale onderwerpen met als doel op velerlei wijzen de inzichten van de leden te verruimen. Hiertoe komen wij ongeveer eens per twee maanden bij elkaar in een huiskamer.

De leden worden via het convocaat van de afdeling en per e-mail steeds op de hoogte gehouden van de datum en plaats van de eerstvolgende bijeenkomst, de naam van de spreekster en het onderwerp. De bijeenkomsten van de Internationale Salon zijn vanaf 19:30 uur, zodat de spreekster om klokke acht kan beginnen. Men wordt steeds verwacht zich bijtijds bij de gastvrouw aan te melden.