Bridgekring

Contactpersoon: Erica Lootsma

Sinds de Corona-maatregelen van kracht zijn heeft de bridgekring half mei de draad weer opgepakt. Aan een grote tafel met gedesinfecteerde bakjes en eigen speelkaarten. We spelen op maandagavond.

Nieuwe leden die het een beetje kunnen zijn erg welkom. Probeer het eens!