Schrijfkring

Contactpersoon: Marianne Vrijdaghs

De Schrijfkring bestaat uit een enthousiast klein groepje vrouwen die het leuk vindt om zich uit te drukken d.m.v. taal.

Zoals een schilder met kleur en vorm probeert uitdrukking te geven aan beeld en inhoud, zo gebruiken wij woord en zin, om ons verhaal over te brengen. Dit kan in proza en poëzie, in experimentele of zoekende vorm, precies zoals het ons invalt of zoals we afspreken i.v.m. de opdrachten die we zelf bedenken.

Tot nu toe werken we per bijeenkomst één idee uit, maar het kan ook zijn dat we beslissen meerdere bijeenkomsten te besteden aan het verdiepen van ons materiaal. De onderwerpen die we kiezen zijn wat invalshoek betreft zo open, dat iedereen er haar eigen invulling aan kan geven. Op de avond zelf, lezen we ons werk voor en helpen elkaar met opbouwende kritiek. We staan open voor nieuwe leden om onze gezellige en verrassende avonden te komen delen.