Doorgeefkring recente literatuur

Contactpersoon: Marianne Welschen

De Doorgeefkring recente literatuur bestaat per september 2018 uit 11 leden. De kring koopt gezamenlijk boeken in die onder de deelneemsters rouleren. Na afloop van de leesperiode (vastgesteld op 1 maand) wordt het boek bij de vorige lezeres opgehaald of naar de volgende gebracht. Dit alles in goed overleg.

Aan het einde van het seizoen worden de boeken kort besproken en verloot.

Gelezen worden boeken op het gebied van de Nederlandse, waaronder Vlaamse, Engelstalige, Franstalige en Duitstalige literatuur. Daarnaast wordt één boek in een Nederlandse vertaling vanuit een andere vreemde taal gelezen.

Op deze wijze kun je kennismaken met literatuur die je zelf waarschijnlijk niet had gekozen. Een kennismaking die een andere kijk op door jou eerder versmade literatuur kan geven.