Poeziekring

Contactpersoon: Annelies Eenhorst: aeenhorst@gmail.com

Onderwerp
Gedichten lezen en bespreken.

Toegevoegde waarde
Kring bestaat sinds 1998 en vormt een hechte kring. Het is, zoals de leden zelf zeggen, verbazingwekkend hoeveel er te bespreken valt bij zo weinig woorden als in een gedicht. Allereerst is er het gedicht zelf: de titel, vorm, het rijm, de spaties etc. etc. En dan het onderwerp, de inhoud, wat laat de dichter weg of juist niet. En soms is een gedicht zo treffend en mooi dat de dichter ons sprakeloos maakt en dan is het goed.

Werkwijze
Om beurten verdiept iemand zich in de levensloop en het oeuvre van een Nederlandstalige dichter en zoekt enkele gedichten uit om met elkaar te lezen en te bespreken. Alle leden krijgen kopieën van de te bespreken gedichten. Af en toe maakt de kring een excursie, zoals naar Zutphen voor een rondleiding rondom Ida Gerhardt en naar het graf van J.C. Bloem in Paasloo. Soms neemt ieder lid twee of meer gedichten mee (in veelvoud) die haar om een bepaalde reden aanspreken en die dan met elkaar worden besproken.

Aantal leden: 8 leden (=max.)

Bijeenkomsten:
3 - 4 keer per jaar, aanvankelijk op vrijdagmiddag maar kan ook frequenter en op een andere dag