Kunstkring

Contactpersoon: Leny Gubbi

Het doel van de kunstkring is om iedere maand een tentoonstelling te bezoeken. In de maanden juli en augustus alleen bij voldoende belangstelling. Dit bezoek wordt breed opgevat, het kan ook een beeldentuin zijn of een atelierroute. Er wordt gestreefd naar afwisseling qua afstand, dus de ene keer in Utrecht of omgeving, de andere keer verder weg. De afwisseling wordt ook gevonden in de aard van de kunst, moderne of oudere kunst. Het reizen gaat met openbaar vervoer of per auto, waarbij zoveel mogelijk wordt samen gereden. De bezoeken kunnen zowel in het weekend als op doordeweekse dagen worden georganiseerd.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Leny Gubbi. Zij krijgen informatie over een gepland bezoek en kunnen daar op intekenen. Deelnemers krijgen vooraf een email met een reisvoorstel. Bij het bezoek wordt gestart met een kopje koffie of iets anders en later wordt samen geluncht. Vaste deelnemers ontvangen een deelnemerslijst. Daardoor kunnen ook onderling afspraken worden gemaakt voor bezoeken. Daarnaast worden de bezoeken bekendgemaakt in het convocaat en op de VVAO-website, zodat andere belangstellenden zich per keer kunnen opgeven. De kunstkring telt ca 25 deelnemers. 


Interesse? Mail naar utrecht@vvao.nl of neem direct contact op met Leny Gubbi.